Maksuliikenteen nopeuttamiseksi hallitus esittää ratkaisuksi valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.
Uutiset

Koneyrittäjät: Pienet koneyritykset eivät voi toimia asiakkaiden pankkina

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola puhuessaan Lounais-Suomen Koneyrittäjien 50-vuotisjuhlassa Oripäässä.

Koneurakointialoilla on tyypillistä, että konetyöpalveluita (puunkorjuu, metsänparannus, teiden ylläpito ja niiden kunnostus, rakennusten pohjatyöt, tienrakennus) tuottavat koneyritykset ovat pieniä suhteessa palveluja ostavaan asiakkaaseen (metsäteollisuus, rakennusliike, teleyhtiö, ym.). Usein palveluiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja koneyritys on alihankintaketjun loppupäässä.

Suuret asiakkaat tyypillisesti vaativat pitkiä maksuaikoja, jopa useita kuukausia. Maksuaikojen pidentäminen pienten koneyritysten pitämiseksi asiakkaan pankkina on maksuaikalain vastaista.

Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys tilanteen parantamiseksi

Ratkaisuksi esitetään valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

– Esitys on hyvä. Se on tuotava eduskuntaan välittömästi, että se ehditään vielä käsitellä. Yksipuolisesti sanellut pitkät maksuajat eivät ole kenenkään etu, vaan niihin on puututtava, Peltola vaati.

– Nyt kun korot ovat lähteneet nousuun ja taloudellinen tilanne on kiristynyt, ongelma korostuu entisestään. On kaikkien etu, että maksuliikenne toimii joutuisasti.