Koneurakointi
Auringonlaskun ala? Koneiden käyttö, työmaille matkustaminen ja koneiden siirrot kuluttavat paljon polttoainetta ja siksi polttoaineen nopea ja suuri kallistuminen on ajanut konealan yrityksiä kassakriisiin.
Uutiset

Koneyrittäjät: kysyntä kovaa, inflaatio syö tuloksen ja motivaation miinukselle

Inflaatio on kiihtynyt noin kahteenkymmeneen prosenttiin konetyöaloilla. Kohonneita kustannuksia on saatu siirrettyä urakoinnin hintoihin vain osittain. Hyvästä palveluiden kysynnästä huolimatta suuri enemmistö koneyrittäjistä kertoo yrityksensä tuloksen heikkenevän tänä vuonna. Yrittäjien motivaatio on koetuksella. Kysyntää on, mutta tulos kyykkää. 

Koneyrittäjien jäsenkyselyssä yrittäjiä pyydettiin arvioimaan oman yritystoimintansa tämänhetkistä kannattavuutta, oman työnsä sisältöä ja omaa yrittämisen motivaatiotaan. Vain yksi kymmenestä metsäkoneyrittäjästä oli tyytyväinen yritystoimintansa kannattavuuteen, tyytymättömiä oli kuusi kymmenestä. 

Maarakennusalan vastaajista kolme kymmenestä oli tyytyväisiä kannattavuuteen ja neljä kymmenestä tyytymättömiä. Kolmella kymmenestä metsäalan yrittäjästä motivaatio yrittämiseen oli hyvä ja neljällä kymmenestä huono. Maarakennuksessa hyvin motivoituneita on yli neljä kymmenestä ja huonosti motivoituneita vain kaksi kymmenestä. 

– Huono kannattavuus ja motivaatio kulkevat ilman muuta käsi kädessä, vaikka toki muitakin syitä heikkoon motivaatio voi olla. Eri taholla olisi kuitenkin syytä huolestua, kun Suomessa pitäisi tehdä ennätyshakkuut ja rekrytoida uusia kuljettajia alalle, ja samanaikaisesti suurella osan yrittäjistä motivaatio yrittämiseen on matala tai huono, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola

Maanrakennusalalla kysyntä hiipumassa loppuvuonna

Koneyritysten palveluiden kysyntä on ollut vuosina 2021–2022 vahvaa. Hyvä kysyntä näyttää jatkuvan myös tämän vuoden loppuun. Metsäkoneyrittäjistä jopa 85 prosenttia uskoo kysynnän pysyvän joko ennallaan tai kasvan loppuvuonna. Maarakennusalalla sen sijaan liki puolet yrityksistä arvioi kysynnän vähenevän loppuvuonna. 

– Maarakennusyrittäjät kertovat tarjouspyyntöjen vähenemisestä. Puunkorjuupalveluiden kysyntää kotimaassa lisää puun tuonnin voimakas väheneminen Venäjän rajan sulkeuduttua.  

Hyvästä kysynnästä huolimatta koneyritysten tulosnäkymät ovat synkät. Koneyrittäjien jäsenkyselyssä 65 prosenttia metsäkoneyrittäjistä ja 45 prosenttia maarakennusyrittäjistä arvioi yrityksen kannattavuuden heikkenevän tänä vuonna. 

– On irvokasta, että metsäteollisuus tekee kauttaaltaan historiallisen kovaa liiketuloksista ja samalla heidän alihankkijoinaan toimivat metsäkoneyritykset tekevät historiallisen kovassa kysyntätilanteessa aiempaa huonompaa tulosta. Tulos heikkenee edelleen jo valmiiksi hauraalta tasolta. 

Polttoainekustannukset vievät alan yritykset kassakriisiin

Koneurakoinnin kustannukset metsä- ja maarakennusaloilla ovat Tilastokeskuksen konekustannusindeksien mukaan nousseet viimeisen puolentoista vuoden aikana noin kaksikymmentä prosenttia. Suurimpana syynä on huikeasti kallistunut energia. 

– Koneiden käyttö, työmaille matkustaminen ja koneiden siirrot kuluttavat paljon polttoainetta ja siksi polttoaineen nopea ja suuri kallistuminen on ajanut yrityksiä kassakriisiin. Myös muut kustannukset ovat nousseet. Kriisiin ajautumista on edesauttanut se, että koneyritysten maksuvalmius ei ole erityisen vahva. 

Koneurakoinnissa niin maarakennuksessa kuin metsäurakoinnissakin asiakkaat ovat isoja: metsäalalla metsäteollisuusyrityksiä, maarakennuksessa julkisyhteisöjä tai rakennusliikkeitä. 

– Kustannusten nousua on hankala saada ainakaan täysimääräisenä siirrettyä asiakashintoihin ja siksi koneyritysten kannattavuus heikkenee. Metsäyhtiöillä on voimaa sopimusneuvotteluissa ja julkisyhteisöjen hinnoittelu perustuu tarjouskilpailuihin. Kummassakaan tapauksessa urakointihintojen muuttaminen ei ole helppoa. Niinpä yrittäjät kertovat, että keskimäärin vain noin 70 prosenttia kohonneista polttoainekustannuksista on saatu vietyä urakointihintoihin, Jaakkola toteaa.