Asioiden painottuminen tulevassa hallituksessa: Valtion velkaantumisen pysäyttäminen (%) Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus
Uutiset

Kokoomus joutuu valitsemaan julkisen talouden ja maahanmuuton väliltä

Kokoomuksen (97 %) ja perussuomalaisten (95 %) äänestäjät ovat yksimielisiä siitä, että tulevan hallituksen tulisi painottaa valtion velkaantumisen pysäyttämistä enemmän suhteessa viime aikoina harjoitettuun politiikkaan. Lähellä toisiaan näkemykset ovat myös siinä, että velkaantuminen pysäytetään menoja leikkaamalla. SDP:n äänestäjistä velkaantumisen pysäyttämistä painottaisi 67 prosenttia, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Asioiden painottuminen tulevassa hallituksessa: Valtion velkaantumisen pysäyttäminen (%) Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Yli 70 prosenttia perussuomalaisten (73 %) ja kokoomuksen (71 %) kannattajista haluaisi keventää verotusta, SDP:n kannattajista 24 prosenttia.

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset jakavat kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien näkemyksiä selvästi. Varsin suuri ero piirtyy ennen kaikkea suhtautumisessa työperäisen maahanmuuton lisäämiseen.

Kokoomuksen (76 %) ja SDP:n (65 %) kannattajien selvä enemmistö painottaisi tulevassa hallituksessa aiempaa enemmän työperäisen maahanmuuton lisäämistä, mutta perussuomalaisten kannattajista vain 24 prosenttia. Sen sijaan 46 prosenttia heistä toivoisi, että työperäisen maahanmuuton lisäämistä painotettaisiin nykyistä vähemmän ja 29 prosenttia pitäisi painottamisen nykyisellä tasollaan.

Lähimpänä toisiaan kokoomuksen ja SDP:n kannattajien näkemykset ovat EU-asioissa ja suhtautumisessa unionin aktiiviseen kehittämiseen.

”Kokonaisuudessaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien näkemyserot hallitusohjelmakysymyksissä ovat pienempiä kuin kokoomuksen ja SDP:n välillä. Kokoomuksen ja SDP:n äänestäjiä yhdistävät näkemykset sijoittuvat asiakysymyksiin, jotka eivät suomalaisten mielestä edellytä kovin suurta painotusta tulevina vuosina. Sen sijaan näkemyserot piirtyvät suurehkoiksi kysymyksissä, joita valtaosa suomalaisista painottaisi tulevassa hallituksessa enemmän. Näitä ovat valtion velkaantumisen pysäyttäminen ja julkisten menojen leikkaaminen ja niiden kasvun hillitseminen”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen. Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.