Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda viidettä kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen.
Uutiset

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi jälleen asumisen saralla ansioituneita

Varsinais-Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Sami Korhonen. Vuoden palvelumyönteisin -kunniamaininnan sai lakimies Heli Launto ja vuoden korjaushanke on Asunto Oy Kivenhakkaajankatu 1 toteuttama mittava korjaushanke. Palkittavat tahot valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi haluaa tuoda viidettä kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen.
–  Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Koti on monelle suurin yksittäinen varallisuuserä ja tämän omaisuuden hoitamisen parissa toimii paljon ihmisiä, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen taloyhtiöiden piiristä on tärkeää, toteaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja – Sami Korhonen As Oy Maistraatinpuisto

Sami Korhonen on toiminut taloyhtiön puheenjohtajana hieman yli neljä vuotta. Sitä ennen hän on toiminut hallituksen jäsenenä 7 vuoden ajan. Hän on sitoutunut taloyhtiön asioiden hoitamiseen ja työskennellyt tinkimättömästi asukkaiden etujen edistämiseksi. Sami valmistautuu huolella taloyhtiön kokouksiin ja varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi ja että kokoukset sujuvat asiallisessa ja rakentavassa hengessä.

Sami Korhonen on uudistanut täysin taloyhtiön viestinnän tehden siitä huomattavasti aikaisempaa avoimempaa ja nopeampaa. Hänen viestintänsä on ollut selkeää, aktiivista ja asiallista. Viestinnässä on otettu huomioon myös muun kuin suomenkieliset asukkaat.

Sami on tehnyt merkittävää työtä taloyhtiön teknisten ja ympäristöön liittyvien asioiden parissa. Hän on aktiivisesti tutkinut ja ehdottanut kestäviä ratkaisuja. Lisäksi hän on osoittanut omistautumista ja vastuullisuutta taloyhtiön talousasioissa.

– Puheenjohtaja on yhtiön keulakuva. Tehtävässä menestyy olemalla avoin ja yhteistyökykyinen sekä pitää olla jatkuvan parantamisen halu. Koska taloyhtiöt eivät kilpaile keskenään, niin benchmarkkaamista kannattaa tehdä. Kannustankin kaikkia hallituksen jäseniä verkostoitumaan nykyistä paremmin. Kontakteja ei ole ikinä liikaa ja tällöin tiedämme yhtiöissä nopeammin, mihin päin toimintaympäristömme on kehittymässä ja voimme reagoida niihin paremmin.  Kohdelkaa kaikkia osakkaita yhdenvertaisesti ja arvostakaa toisianne, silloin myös taloyhtiöiden hallitusten arvostus nousee sille kuuluvaan asemaan ja saamme jatkossa helpommin mukaan uusia jäseniä hallituksiin, kertoo puheenjohtaja Sami Korhonen.

Arvioinnissa korostettiin, että puheenjohtaja on toiminut taloyhtiön parhaaksi yhteisöllisyyttä edistäen. Palkittavan puheenjohtajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen As Oy toimikunta.

Vuoden palvelumyönteisin – lakimies Heli Launto

Heli Launto on työskennellyt Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen lakimiehenä vuodesta 2008 lähtien. Hän oli yhdistyksen ensimmäinen oma lakimies ja ollut rakentamassa paikallista lakineuvontaa omalla osaamisellaan. Vuosittain Heli on vastannut 800-1000 neuvontapuheluun ja hoitanut tehtäväänsä jäsentaloyhtiön edustajan tarpeita kuunnellen.

– Taloyhtiön hallitusten jäsenet ja isännöitsijät saavat työskennellä monipuolisessa ympäristössä. Olen iloinen, että olen voinut auttaa taloyhtiöitä ja niissä asuvia ihmisiä asioiden järjestämisessä, toteaa Heli Launto.

Arvioinnissa painotettiin erityisesti positiivista palvelukokemusta sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkittavan tahon valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Vuoden korjaushanke – As Oy Kivenhakkaajankatu 1

Asunto Oy Kivenhakkaajankatu 1 on toteuttanut mittavan korjaushankkeen, jossa toteutettiin perusteellinen julkisivun saneeraus, katon uusiminen ja lämmön talteenottojärjestelmän hankinta. Hankkeen valmistumisen jälkeen kesällä käynnistettiin vielä pihan kunnostus. Vuoden korjaushankkeen valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Vuonna 1965 rakennettua taloyhtiötä on viimeisten vuosien aikana saneerattu säännöllisesti huomioiden niin rakenteiden kunnossapito, asumisen mukavuus ja turvallisuus, asuntojen arvon kehitys, pihaluonnon monimuotoisuus sekä energiatehokkuus.

Taloyhtiön osakkaille ja asukkaille suunnattua viestintää on tehty esimerkillisesti. Hankkeet on esitelty perusteellisesti yhtiökokouksissa, niiden syyt ja merkitykset on perusteltu, samoin hankkeen etenemisestä on tiedotettu myös yhtiökokousten välillä asukkaille ja osakkaille. LTO-järjestelmän käyttöönoton jälkeen yhtiökokouksissa on myös yhdessä katsottu LTO-järjestelmän tilastoja, kuinka paljon järjestelmä on kuluttanut ja tuottanut sähköä.

– Onnistunut korjaushanke parantaa talon rakenteita ja antaa lisävuosia talolle ja hyvään asumiseen. Korjaushankkeet ovat kalliita ja osakkaiden taloudellinen panos pitää näkyä myös asuntojen arvon nousuna. Hankkeessa ei voida keskittyä ainoastaan rakenteisiin, talon pitää näyttää myös kauniilta ja ympäristön viihtyisältä. Tässä olemme mielestäni onnistuneet, kertoo taloyhtiön puheenjohtaja Kirsi Siivonen.

Valtakunnalliset huomiot vuonna 2024

Keväällä 2024 valitaan Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja sekä vuoden taloyhtiöteko Helsingin Taloyhtiö 2024-tapahtuman yhteydessä. Varsinais-Suomessa vuonna 2023 palkitut tahot ovat ehdokkaina valtakunnallisia huomionosoituksia myönnettäessä. Tunnustuksen lisäksi Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja saa noin 2.000 euron arvoisen palkinnon.