Kiertotalous
Ilmastonmuutos ei odota. Luontokato edellyttää toimia. Nyt ollaan kokoamassa parasta suomalaista osaamista, jotta löydämme yhdessä kiertotaloudesta ratkaisuja isoihin haasteisiin.
Uutiset

Kiertotalous Suomi aloittaa toimintansa – luvassa palveluja kiertotaloustyöhön

Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisverkosto, jonka tavoitteena on tukea kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa. Kiertotalous-Suomea on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa keväästä 2022 asti. Lanseeraustilaisuudessa 27.9. esiteltiin kiertotalouden tilannekatsaus, verkkopalvelu ja osaamisverkoston tarjoamat palveluaihiot.

Kiertotalous-Suomi on yksi kansallisen kiertotalousohjelman toimenpiteistä. Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoivat verkoston toimintaa ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

– Ilmastonmuutos ei odota. Luontokato edellyttää toimia. Nyt ollaan kokoamassa parasta suomalaista osaamista, jotta löydämme yhdessä kiertotaloudesta ratkaisuja isoihin haasteisiin. Meillä ministeriöissä on toive, että kiertotalouden osaamisverkosto tulee olemaan keskeinen toimija tulevien vuosien kiertotaloushankkeiden ja -toimien käynnistämisessä ja kiihdyttämisessä, toteaa ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Palveluja suomalaisen kiertotaloustyön vahvistamiseksi

Kiertotalous-Suomi tulee tarjoamaan erilaisia palveluja niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Näillä tuetaan työtä kiertotalouden edistämiseksi, tuodaan eri tahoja yhteen sekä jaetaan tietoa, hyviä käytäntöjä ja osaamista. Osaamisverkosto kokoaa olemassa olevat toimintamallit ja edistää kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä.

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu tarjoaa tietoa kiertotalouden konkreettisista teoista, hyödyistä, ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Verkkopalvelussa on omat osiot myös rahoituslähteistä ja kiertotalouden lainsäädännöstä. Verkkopalvelu helpottaa tiedon löytämistä keskeisistä kiertotalouden teemoista ja sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Kiertotalous-Suomi tekee myös verkkopalveluyhteistyötä eri sivustojen kanssa. Tällä hetkellä sivustoon on linkitetty kumppanisivustoina Materiaalitori, Teolliset symbioosit ja Circular Design.

– Vaikuttaa siltä, että KiSu-osaamisverkostolle on todella tarvetta, sillä toimijat ovat osallistuneet innokkaasti valmisteluun, ja olemme jo saaneet paljon konkreettisia yhteistyöehdotuksia. Lanseerauksen jälkeen ryhdymme vaiheittain yhteiskehittämään ja käynnistämään konkreettisia palveluita ja toimintaa, kertoo johtava asiantuntija Paula Eskola Motivasta.

Kiertotalouden tilannekatsaus näyttää suuntaa

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelussa on julkaistu tilannekatsaus kiertotalouden tilaan Suomessa. Katsaukseen on koottu tietoa kiertotalouden mahdollisuuksista ja haasteista sekä keinoista ja työvälineistä. Katsauksessa keskitytään asioihin, joihin osaamisverkostossa on mahdollista vaikuttaa.

Tilannekatsauksessa nostetaan esiin suunnitelmallisuuden tärkeys ja yhteistyön merkitys kiertotalouden aidon edistämisen kannalta. Koordinoidulla ja suunnitelmallisella yhteistyöllä kiertotaloutta edistävien tekijöiden vaikutusta voidaan kasvattaa ja jarruttavien tekijöiden vaikutusta heikentää. Näin voidaan edistää positiivisesti siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.

Kiertotalouden tilannekatsaus on ajassa elävä kokonaisuus, jota päivitetään tulevaisuudessa ja laajennetaan tarpeen mukaan.

– Siirtyminen kiertotalouteen on keskeinen osa kestävyysmurrosta ja alalla tapahtuu nyt todella paljon. Olemme innoissamme mahdollisuudesta olla levittämässä eri puolilla karttunutta kiertotalousosaamista ja tietoa” sanoo johtaja Petrus Kautto Suomen ympäristökeskuksesta.

Kiertotalous-Suomea on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa keväästä 2022 alkaen. Yhteiskehittäminen, yhdessä tekeminen ja verkostoituminen ovat keskeisiä periaatteita osaamisverkoston toiminnassa. Kehittäminen jatkuu eri toimijoiden tarpeita, toiveita ja maailman tilannetta huomioiden.

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee eri toimijoita oman kiertotalouspolun löytämisessä. Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoivat Kiertotalous-Suomen toimintaa ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Tutustu Kiertotalous-Suomen verkkopalveluun: www.kiertotaloussuomi.fi