Kirjallinen sopimus lähtökohta reiluun yhteistyöhön
Uutiset

Kevytyrittäjyys kasvattaa suosiotaan kesätöiden teossa – yhteiset pelisäännöt takaavat reilun palkkauksen ja turvallisuuden

Nuoret ja opiskelijat valitsevat yhä useammin kevytyrittäjyyden kesä- ja kausityönteon vaihtoehdoksi. UKKO.fi käyttäjissä kausiyrittäjyys painottuu 18-25-vuotiaisiin kevytyrittäjiin. Kevytyrittäjyys tarjoaa hyvän mahdollisuuden itsensä työllistämiseen ja  lisäansioiden ansaitsemiseen omalla osaamisellaan. Yksityishenkilöt voivat palkata kevytyrittäjän avuksi vaikkapa kodin- ja mökin kunnostus- ja ylläpitotöihin.

Luotettavia ja vastuullisia laskutuspalveluita käyttämällä voi varmistaa, että asiat sujuvat hyvin niin toimeksiantajan kuin kevytyrittäjän näkökulmasta. Kokosimme avuksi ohjeet, joiden avulla voi varmistua, että yhteistyö kevytyrittäjän kanssa sujuu sovitusti kummankin osapuolen näkökulmasta.

Kirjallinen sopimus lähtökohta reiluun yhteistyöhön

Kirjallinen toimeksiantosopimus auttaa välttämään mahdollisia epäselvyyksiä ja siinä määritellään yhteiset pelisäännöt toimeksiantajan ja kevytyrittäjän yhteistyölle. Selkeä ja yksiselitteinen sopimus turvaa sekä kevytyrittäjän että toimeksiantajan edut.

“Kevytyrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota sopimuksen luonteeseen: kevytyrittäjä ei koskaan allekirjoita työsopimusta. Lisäksi nuorenkin kevytyrittäjän kannattaa miettiä tarkkaan, millä hinnalla myy työpanostaan ja miettiä, onko korvaus riittävän korkea kattaakseen myös eläkemaksut. Myy palveluitasi vain itse määrittelemälläsi hinnalla ja kirjaa tämä sopimukseen”, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren.

Hinnoitteluun voi perehtyä etukäteen esimerkiksi UKKO.fin toimialakohtaisten laskureiden avulla. Sopimukseen kannattaa sisällyttää selkeä kuvaus työn sisällöstä ja tehtävästä, työn kesto, palkka ja laskutusperuste, työaika sekä muut keskeiset asiat. On hyvä myös keskustella etukäteen siitä, miten toimitaan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisäksi UKKO.fi suosittelee kiinnittämään sopimuksessa huomiota seuraaviin asioihin:

  • Varausmaksu, jos työurakasta sovitaan myöhemmälle ajankohdalle.
  • Matkakulut ja materiaalit: sisältyvätkö ne hintaan, ja onko niille määritelty euromääräisiä rajoja?
  • Työsuorituksen tarkistus ja se, miten toimitaan mahdollisissa reklamaatio- ja korjaustilanteissa.
  • Miten toimitaan mahdollisissa peruutustilanteissa: kuinka lyhyellä aikavälillä työsuoritus voidaan perua ja miten toimitaan, jos työsuoritus on peruttu liian myöhään?

Avoin yhteydenpito auttaa sekä toimeksiantajaa että työntekijää seuraamaan työn edistymistä ja mahdollistaa palkanmaksun asianmukaisesti. Sopimuksen laatimisessa voi hyödyntää valmiita pohjia, ja esimerkiksi UKKO.fi-palvelussa kevytyrittäjä voi ladata pohjan toimeksiantosopimukseen.

Vakuutukset suojaavat työn suorittajaa ja toimeksiantajaa

Toimeksiantajan on tärkeää varmistaa, että tekijällä on kaikki vakuutukset kunnossa ja velvoitteet hoidettu asianmukaisesti. Vastuuvakuutus suojelee sekä toimeksiantajaa että työn suorittajaa. Asianmukainen vakuutusturva, joka sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, pitää huolen kevytyrittäjästä, mikäli sattuu jokin tapaturma, ja korvaa mahdolliset vahingot.

“Haluamme, että käyttäjämme voivat tehdä työtä turvallisin mielin, ja siksi jokainen kevytyrittäjämme kuuluu UKKO Turvan piiriin, joka sisältää kattavan tapaturma- ja vastuuvakuutuksen”, kertoo Lauri Timgren.

UKKO Turvaan kuuluu myös maksuton oikeudellinen perintä, sopimusmallikirjasto sekä kattavat kurssit ja oppaat.