Varsinaissuomalaisten yritysten muutosjoustavuutta eli resilienssiä tuetaan maakunnallisella Next Level hankkeella.
Uutiset

Kestävä kehitys haastaa yritysten toimintaa – Yritysten muutosjoustavuutta tuetaan Varsinais-Suomessa

Varsinaissuomalaisten yritysten muutosjoustavuutta eli resilienssiä tuetaan maakunnallisella Next Level hankkeella. Hanke tarjoaa yrityksille valmennuksia ja verkostoja, joiden avulla ne voivat menestyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja valmistautua muun muassa Euroopan unionin suunnalta tulevaan sääntelyyn. Tervetuloa mediatilaisuuteen 5. syyskuuta!

Muuttuva sääntely vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan koko niiden arvoketjussa aina isoilta toimijoilta pk-yrityksiin asti. Kasvavat vaateet vastuullisuusvelvoitteissa luovat yrityksille painetta tarkastella omien alihankintaketjujensa vastuullisuutta. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen on oltava yritysten toiminnassa mukana, jotta ne pysyvät kilpailussa mukana.  

– Keskusteluissa kohdeyritysten ja asiantuntijoiden kanssa on käynyt selväksi, että tulevaisuuden haasteet liittyvät usein esimerkiksi liiketoimintaan vaikuttavaan kansainväliseen regulaatioon, jonka hallitsemiseen pk-yrityksillä ei aina ole resursseja. Esimerkiksi taksonomia vaikuttaa välillisesti myös pk-yrityksiin: suuret yritykset edellyttävät vastuullisuutta myös alihankkijoilta ja kilpailussa vastuulliset pk-yritykset pärjäävät. Siihen voi liittyä monia kysymyksiä, joihin hanke tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi erilaisten koulutuspakettien muodossa, Ukipoliksen projektipäällikkö Juha Haarala sanoo.  

EU:n osarahoittaman Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua -hankkeen valmennukset tuovat pk-yrityksille tietoa siitä, mitä regulaatiotavoitteita heidän tulee omassa toiminnassaan huomioida ja miten he voivat kehittää toimintaansa, jotta se vastaa kestävän kehityksen tavoitteita. 

– Edistämme uusien energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen ja teknologioiden syntymistä yrityksissä, ja kehitämme maakunnallisen mallin, joka mahdollistaa yritysten verkostoitumisen toimialoista ja kuntarajoista riippumatta, Juha Haarala kertoo. 

Next Level -hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja integroida kestävän kehityksen periaatteita yritysten strategiseen kehittämiseen. Hankkeessa tuetaan myös energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tiedotetaan yrityksille tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksista. Hankkeessa on mukana Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kemiönsaari-Parainen.