Laskut
Helpotusta sähkömenoihin voi saada vain joko sähkövähennyksenä verotuksessa tai sähkötukena Kelalta. Pienikin määrä sähkötukea (omavastuu 400 e/kk) poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen, johon oikeutus on selvitettävä ensin.
Uutiset

Kela: Sähkötuki on pienituloisille kotitalouksille, jotka eivät voi hyödyntää sähkövähennystä verotuksessaan – voi hakea 31.12.2023 saakka

Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisesta sähkötuesta. Sähkötuella on tarkoitus tukea pienituloisia kotitalouksia tilanteessa, jossa sähkön hinnan voimakas nousu aiheuttaa vaikeuksia suurien sähkömenojen maksamisessa. Sähkötuen omavastuu 400 eur kuukaudessa.

Laki väliaikaisesta sähkötuesta tulee voimaan 1.1.2023. Sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, jotka eivät voi pienten vuositulojen takia täysimääräisesti hyödyntää uutta sähkövähennystä verotuksessa.

Sähkövähennys on siis ensisijainen keino saada apua sähkömenoihin.

Helpotusta sähkömenoihin voi saada vain joko sähkövähennyksenä verotuksessa tai sähkötukena Kelalta. Pienikin määrä sähkötukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen.

Sähkövähennystä tai sähkötukea voi saada sähköenergiamenoihin eli sähköenergian, arvonlisäveron ja mahdollinen perusmaksun kustannuksiin. Sähkönsiirron kustannuksista ei voi saada vähennystä eikä tukea.

Sähkötukea ei voi saada, jos sähkömenot ovat alle 400 e/kk

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa. Hakemuslomake julkaistaan 7.1.2023. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sähkölasku.

Sähkötuki on tarkoitettu niihin sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.–30.4.2023. Tukea voi saada vain yhden vakinaisessa käytössä olevan asunnon sähkömenoihin, ja asunnon pitää sijaita Suomessa.

  • Sähkötuessa on omavastuu 400 e/kk.
  • Tuen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun.
  • Enintään sähkötukea voi saada 660 e/kk. Enimmäismäärän sähkötukea saa siis silloin, jos sähköenergiamenot ovat 1 500 e/kk tai enemmän.
  • Pienin maksettava sähkötuki on lain mukaan 5 e/kk.

Sähkötuki on veroton, eikä se vaikuta muihin hakijan saamiin etuuksiin. Jos hakija on kuitenkin saanut sähkölaskua varten toimeentulotukea, hän ei voi yleensä saada saman laskun perusteella sähkötukea.

Mahdollisuus sähkövähennykseen verotuksessa selvitettävä ensin

Laki sähkötuesta perustuu siis siihen, että sähkötukea voi hakea silloin, jos sähkövähennystä ei voi hyödyntää täysimääräisesti.

Sähkövähennyksen voi saada, jos sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Vähennyksen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Enintään sähkövähennystä voi saada 2 400 euroa vuodessa.

Esimerkiksi jos sähköenergiamenot ovat yhteensä 4 000 euroa tammi–huhtikuun aikana, summasta voi vähentää verotuksessa 60 % 2 000 euron ylittävästä osasta eli 1 200 euroa.

HUOM! Jos vuodelta 2023 kotitaloudelle kertyvä tulovero jää alle 1 200 euron eikä täysimääräistä vähennystä voi sen vuoksi tehdä, kotitalous on tässä tapauksessa oikeutettu sähkötukeen.

Omien verojen määrää voi arvioida Verohallinnon veroprosenttilaskurin avulla (linkki alla).

Koko vuoden 2023 tuloverojen ja tammi–huhtikuun sähkömenojen määrän arvioiminen etukäteen voi olla hankalaa. On hyvä tietää, että sähkötukea voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka.

Tammi–huhtikuun sähköä koskevat laskut kannattaa laittaa maksamisen jälkeen talteen, sillä lasku tarvitaan tukihakemuksen liitteeksi.

Lisätietoja: