Hyvinvointiala HALI ry Kause
Kela-korvausten poistamista yksityisiltä palveluntuottajilta on vastustettu laajasti, koska se kuormittaa julkista terveydenhoitoa ja heikentää terveyspalvelujen saatavuutta, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.
Uutiset

Kela-korvausten poistaminen yksityisiltä palveluntuottajilta toteutumassa laajasta vastustuksesta huolimatta

Lausunnon jättäneet tahot tyrmäävät vahvasti hallituksen kaavailemat Kela-korvausleikkaukset yksityisiltä palveluntuottajilta. Hyvinvointiala HALI huomauttaa, että Kela-korvausten leikkaaminen pidentää entisestään terveydenhuollon valmiiksi ruuhkautuneita jonoja. HALI ry vaatii hallitusta perumaan leikkaukset.

Hallitus on budjettiriihessä toteuttamassa 64 miljoonan leikkausta yksityisen hoidon ja tutkimuksen Kela-korvauksiin. Leikkaus on toteutumassa laajasta vastustuksesta huolimatta.

Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 7.8. Lausunnon jättäneet tahot antoivat vahvan tyrmäyksen Kela-korvausten leikkaukselle.

Jätetyissä lausunnoissa tuotiin esiin, että Kela-korvausten leikkaus kasvattaisi entisestään julkisen terveydenhuollon jonoja. Lisäksi huomautettiin, että osaa terveydenhuollon palveluista, kuten gynekologin tai silmälääkärin palveluja, on käytännössä mahdotonta saada julkiselta sektorilta. Myös julkiselle fysioterapeutille on vaikeaa päästä, ja fysioterapian Kela-korvaus aiotaan nyt lopettaa kokonaan.

− Mediassa on uutisoitu julkisen terveydenhuollon sietämättömistä ruuhkista. Nyt hallitus leikkaa heti perään rajulla kädellä Kela-korvauksia, jotka kannustaisivat ja auttaisivat ihmisiä hakeutumaan yksityiseen hoitoon julkisen sijaan. Leikkauksissa ei ole järkeä, varsinkaan, kun ne eivät tuota säästöjä, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

− Kela-korvatut sairaanhoidon käynnit ovat yhteiskunnalle edullisia, ja leikkaukset osuvat pahiten pienituloisiin. Koska leikkausten takia asiakkaita siirtyy yksityisestä terveydenhuollosta julkiseen, leikkaukset itse asiassa kasvattavat julkisen talouden kustannuksia, Kause huomauttaa.

HALIn tekemän kyselyn mukaan myös kansalaiset vastustavat laajasti Kela-korvausten leikkauksia.

Terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkua valmistellut parlamentaarinen työryhmä totesi syksyllä 2021, ettei Kela-korvausten leikkauksia pidä toteuttaa ainakaan ennen kuin uusien hyvinvointialueiden toiminta on päässyt kunnolla käyntiin.

− Hallitus jättää kunnioittamatta työryhmän, asiantuntijoiden ja kansalaisten huomioita ja aiheuttaa vaikeista lähtökohdista lähteville hyvinvointialueille lisää hoitojonotaakkaa. Hallituksen pitäisi päinvastoin tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat ihmisiä saamaan nopeammin hoitoa. Kela-korvausten leikkaus on niin inhimillisesti kuin taloudellisesti vastuuton, Kause toteaa.