Mari Kiviniemi
Suomessa työn hinta on korkea verrattuna palkansaajan ostovoimaan, eikä tätä liian leveän ja palvelualoilla jopa moninkertaisen verokiilan ongelmaa alettu ratkoa. Myös työttömyysturvaan ja työnteon kannustimiin liittyvät rakenteelliset ongelmat jätettiin huomiotta, Kiviniemi sanoo.
Uutiset

Kaupan liitto: Hallitus unohti budjettiriihessä välttämättömät rakenteelliset uudistukset

Kaupan liitto on pettynyt siihen, ettei hallitus tarttunut budjettiriihessä vieläkään Suomen rakenteellisiin ongelmiin. Huomiotta jäivät niin moninkertaiseen verokiilaan liittyvät haasteet kuin työttömyysturvaan ja työntekoon liittyvät kannustimet.

Hallituksen määräaikaiset toimet kompensoida kotitalouksien kasvaneita energiakustannuksia ovat kannatettavia, mutta riihessä sivuutettiin täysin kaupan ja palveluyritysten korkea sähkövero sekä mahdollisuus kaupan merkittävän hukkalämpöpotentiaalin hyödyntämiseen. 

Kaupan liitto on pettynyt siihen, ettei budjettiriihessä vieläkään puututtu Suomen rakenteellisiin ongelmiin

– Suomessa työn hinta on korkea verrattuna palkansaajan ostovoimaan, eikä tätä liian leveän ja palvelualoilla jopa moninkertaisen verokiilan ongelmaa alettu ratkoa. Myös työttömyysturvaan ja työnteon kannustimiin liittyvät rakenteelliset ongelmat jätettiin huomiotta, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi toteaa.  

On tärkeää huolehtia kaikkein pienituloisimpien suomalaisten ostovoimasta, mutta riihessä ehdotetut korotukset sosiaalietuuksiin syventävät erilaisia kannustinloukkuja, joissa nyt jo kärvistelee satoja tuhansia suomalaisia. Työ kilpailee sosiaaliturvan kanssa myös kaupan alalla. Ansiotuloverotuksen tasainen keventäminen olisi sekä lieventänyt loukkuja että tukenut ostovoimaa.  

– Varhaiskasvatusmaksujen pysyvä keventäminen on kuitenkin positiivinen toimi, jolla sekä tuetaan lapsiperheitä että lievennetään kannustinloukkuja, Kiviniemi sanoo. 

Erittäin kiireellistä olisi myös ollut uudistaa työttömyysturvajärjestelmää ja lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Näitä uudistuksia on lykätty jo liian kauan. 

Palveluyritysten energiakustannuksiin ei helpotusta

Kaupan liitto on tyytyväinen hallituksen määräaikaisiin toimiin korvata kotitalouksien kohonneita energiakustannuksia, mutta niistä ei ole apua kaupan ja palveluiden kasvaviin sähkölaskuihin. Esimerkiksi sähkön arvonlisäveron alentaminen ei tuo helpotusta palveluyritysten energiakustannuksiin.  

Kauppa pitää tärkeänä, että jatkossa energiaveroratkaisut kohdistuvat kaupan ja muiden palvelualojen sähköveron alentamiseen. Kauppa maksaa edelleen yli 40 kertaa kalliimpaa sähköveroa teollisuuteen nähden.  

Budjettiriihen päätöksissä ei myöskään huomioitu kaupan alan merkittävää, lähes terawattitunnin hukkalämpöpotentiaalia. Potentiaalin hyödyntäminen parantaisi Suomen energiaomavaraisuutta.  

Positiivisena kauppa pitää hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 4 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Myös T&K-verokannustimen käyttöönotto on tervetullut.