Jyri Arponen. Kuvaaja Miikka Pirinen
Nimitykset

Jyri Arponen Varsinais-Suomen uudeksi maakuntajohtajaksi

Turkulainen Jyri Arponen (FM) on uusi Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuusto valitsi hänet tehtävään äänestyksen jälkeen. Äänet jakautuivat seuraavasti: Jyri Arponen 58 ääntä, Petra Määttänen 33 ääntä, Mika Hannula 6 ääntä.

Arposella on 30 vuoden kokemus johtamis- ja esihenkilötehtävistä työelämässä. Hän on toiminut johtajana julkisella ja yksityisellä sektorilla alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tällä hetkellä Arponen toimii Sitrassa teollisuus ja innovaatiot vastuualueen johtajana.

”Maakuntajohtajan tehtävässä minua kiinnostaa erityisesti Varsinais-Suomen menestyspotentiaali sekä maakuntaliiton rooli ja tehtävä vastata maakunnan yleisestä kehittämisestä ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä yhteistyössä valtion ja muiden sidosryhmien kanssa””, kertoo Arponen ja jatkaa:

”Tämä aika tarvitsee juuri nyt tämän mission mukaista vaikuttavaa, yhteiskehittämistä ja yhteistyötä aktivoivaa maakuntaliittoa. Olen todella motivoitunut johtamaan tällaista organisaatiota ja tekemään töitä liiton 80 huippuammattilaisen kanssa. Maakuntaohjelma on maakuntamme tulevaisuuskäsikirja, jonka painopisteiden toteuttaminen uudistaa ja vahvistaa kilpailukykyämme ja hyvinvointiamme. Maakuntakaava yhteensovittaa niin valtakunnalliset, maakunnalliset kuin paikalliset tavoitteet toisiinsa. Maakuntakaavan ohjausvaikutus tuo luotettavuutta ja pysyvyyttä kriittisille investoinneille. Näiden molempien merkitys tulee tehdä selväksi kaikille maakuntalaisille,” pohtii Arponen.

Kysyttäessä maakunnan mahdollisista haasteista, vastaa Arponen katsovansa asiaa mieluummin mahdollisuuksien kautta:

”Tavoitteenani on menestyvä kestävän kasvun ja hyvinvoinnin yhteistyötä tekevä innovaatiomaakunta, jossa on vetovoimaa ja jossa investoidaan osaamiseen ja infraan sekä panostetaan toimintaan. Näin saadaan työpaikkoja ja pitovoimaa, jolla osaaminen ja pääoma pysyvät Varsinais-Suomessa. Haluan käydä avointa dialogia sidosryhmien kanssa ja vahvistaa maakunnan liiton asemaa dynaamisena ja haluttuna kehityskumppanina.” 

Uuden maakuntajohtajan on tarkoitus aloittaa tehtävässään 1.10.2024.