Uusia työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä syntyy myös jatkuvasti esimerkiksi työnteon uusien muotojen ympärille. 
Uutiset

Hyväksikäyttö kitkettävä työmarkkinoilta – toimenpideohjelma valmisteluun

Työmarkkinoiden sekä kansainvälisen rekrytoinnin vahvistaminen edellyttävät, että työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan tehokkaasti ja ennakoiden. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi valmistellaan hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelma vuoden 2023 loppuun mennessä.

Viime vuosina Suomessa on paljastunut ennätysmäärä työperäisiä hyväksikäyttötapauksia ja epäilyjä. Uusia työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä syntyy myös jatkuvasti esimerkiksi työnteon uusien muotojen ympärille. 

”Työperusteisen maahanmuuton edistäminen kestävällä tavalla edellyttää, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään ja siihen puututaan aktiivisesti. Tällä hallituskaudella laadimme ensi töiksi laajan toimenpideohjelman, jonka osana muun muassa kiristämme rangaistuksia väärinkäytöksistä ja tehostamme valvontaa”, työministeri Arto Satonen painottaa.

Tehoa väärinkäytösten torjuntaan

Hallituksen tavoitteena on puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti. Toimenpiteitä tarvitaan lähtömaissa, osana oleskelulupamenettelyä sekä maahantulon jälkeisessä valvonnassa ja viranomaisyhteistyössä.

Rangaistavuutta kiristetään hallitusohjelman mukaisesti: esimerkiksi törkeästä työelämässä tapahtuvasta hyväksikäytöstä saisi jatkossa vankeusrangaistuksen. Viranomaisten yhteistyömahdollisuuksia parannetaan muun muassa varmistamalla tiedonsaanti- ja tiedonanto-oikeudet oma-aloitteisesti viranomaisten välillä. 

Hallituksen tavoitteena on myös kohdentaa työsuojelun resursseja tehokkaammin. Lisäksi laskutuspalveluyrityksille luodaan rekisteröitymisvelvollisuus, jolla pyritään vähentämään mahdollisuuksia naamioida työsuhteita yritystoiminnaksi. 

Tietoisuutta tulee lisätä

Työvoiman hyväksikäytön vastaisessa työssä on lisäksi tunnistettu tarve edistää hyväksikäytön tunnistamista ja ilmituloa sekä parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa edistämällä heidän kotoutumistaan ja yhteiskunnallista osallisuuttaan. Muun muassa työnantajien yhteiskuntavastuuta ja tietoutta tulisi myös lisätä.

Työsuhteisiin liittyvän hyväksikäytön lisäksi luonnonmarjanpoimintaan ja ulkomaisten poimijoiden asemaan liittyy nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Tarve uusiin ratkaisuihin huomioidaan toimenpideohjelman valmistelussa.

Torjuntaa edistetään yhteistyössä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä koordinoi työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjunnan toimia koko hallituskauden ajan. Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen lainvalmistelua ja muita toimia eri ministeriöissä aikatauluineen kootaan toimenpideohjelmaan, jonka toimeenpanoa ohjausryhmä seuraa.

Toimenpideohjelman valmistelee kuluvana vuonna työryhmä, jota ohjausryhmä ohjaa. Molemmat ryhmät koostuvat ministeriöiden edustajista. Työryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan kanssa, jossa myös työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina.