Hansakorttelissa kiertävät järjestyksenvalvojat käyttävät huomioliiviä. Kuva: Hansakortteli
Uutiset

Hansakortteli lisää entisestään järjestyksenvalvonnan resursseja

Hansakortteli on päättänyt Turun ydinkeskustassa tapahtuneiden järjestyshäiriöiden vuoksi vahvistaa entisestään järjestyksenvalvontaansa, jonka avulla voidaan lisätä näkyvää läsnäoloa ja ennaltaehkäisyä kauppakeskuksen tiloissa. Toistaiseksi Hansakorttelissa kiertävät järjestyksenvalvojat käyttävät huomioliiviä, jotta asiakkaiden on yhä helpompi tunnistaa heidät.

Hansakortteli kertoo tiedotteessaan, että se on aina ja varsinkin viime vuosien aikana investoinut vahvasti turvallisuuteen ja turvatekniikkaan. Hansakortteli on rekrytoinut vuosi sitten suoraan omaan palvelukseensa turvallisuuspäällikön. Infopisteen toimintaa muutettiin viime vuoden aikana järjestyksenvalvojien ylläpitämästä turvapalvelusta asiakaspalveluksi, mikä vapautti entistä enemmän resursseja turvapalveluihin. Lisäksi koko Hansakorttelin henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta ja -kyselyjä.

– Hansakorttelissa on tehty paljon turvallisuuden eteen ja käytämme siihen vuosittain noin puoli miljoonaa euroa. Olemme investoineet laajaan moderniin kameravalvontaan ja omaan turvavalvomoon. Valvontatyömme ansiosta poliisi saakin kauttamme käyttöön valvontakameroiden kuvaamia tallenteita Turun keskustassa tehdyistä rikoksista ja tekijöitä tunnistettua, kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen sanoo.

Palviainen huomauttaa, että valtaosa viime aikoina raportoiduista, nuorisojoukon aiheuttamista rikoksista on tehty kauppakeskuksen ulkopuolella.

– Me emme halua Hansakorttelissa väistellä vastuutamme. Järjestyksenvalvojiltamme, info-pisteeltämme sekä henkilökunnaltamme voi aina tulla pyytämään apua, jos havaitsee turvallisuusongelmia myös kauppakeskuksen ulkopuolella. On kuitenkin hyvä muistaa, että järjestyksenvalvojillamme ei kuitenkaan ole toimivaltaa Hansakorttelin ulkopuolella. Tästä syystä emme pysty yksin vastaamaan ympäröivien katualueiden turvallisuudesta, vaan tähän tarvitsemme muun muassa poliisilta ja kaupungilta tukea, Palviainen sanoo.

Hansakortteli on jo aiemmin tekemiensä turvallisuustoimenpiteiden lisäksi nyt vahvistanut entisestään järjestyksenvalvojien määrää ja käytössä olevia tunteja.

– Painotamme vuorovahvuutta aikoihin, jolloin järjestyshäiriöitä on esiintynyt. Tarkkoja lukuja emme voi turvallisuussyistä kertoa, mutta meillä on kuitenkin aukioloaikoinamme aina järjestyksenvalvonta paikalla. Apua saa nopeasti. Oman turvavalvomomme lisäksi Hansakorttelin tiloja valvotaan myös paikallisen vartiointiliikkeen hälytyskeskuksesta, Hansakorttelin turvallisuus- ja laatupäällikkö Lauri Takkinen selvittää.

Turvallisuustilannetta seurataan Hansakorttelissa päivittäin raportoinnin kautta ja lisäksi laajemmin erilaisten kyselyiden ja tutkimusten kautta.

– Järjestyshäiriöiden määrä ei ole muuttunut merkittävästi, mutta isoimmat turvallisuusongelmat aiheuttavat tällä hetkellä pieni, tunnistettu ryhmä nuoria. Kyseiselle ryhmälle tulisikin pikaisesti saada apua, Takkinen sanoo.

Hansakortteli toivoo, että Turun kaupunki kohdistaisi lisää valvonnallisia resursseja ydinkeskustan alueelle.

– Kaupungin kanssa teemme jo paljon hyvää ennaltaehkäisevää työtä esimerkiksi nuorisotilamme kautta. Lisäksi kehitämme turvallisuutta yhdessä poliisin, Turun ydinkeskustayhdistyksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pidämme tätä työtä erittäin tärkeänä ja panostamme siihen, Palviainen toteaa.