Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen vuonna 2022 yhteensä 300 kappaletta
Uutiset

Globaalista epävarmuudesta huolimatta Suomi kiinnosti uusia ulkomaisia yrityksiä

Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen vuonna 2022 yhteensä 300 kappaletta Invest in Finlandin seurannan mukaan. Venäjän hyökkäyssota, inflaatio ja energiakriisi vaikuttivat yritysten investointihalukkuuteen globaalisti, mutta Suomen vakaa liiketoimintaympäristö selvisi haasteista kohtuullisesti.

Uusia ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen viime vuonna 300. Vain vuosina 2021 ja 2017 uusia ulkomaisia yrityksiä on tullut kappalemääräisesti enemmän. Uusien investointien lisäksi Suomessa jo toimivat ulkomaisomisteiset yritykset tekivät yhteensä 157 jatkoinvestointia. 

– Vaikka Suomi houkutteli viime vuonna uusia ulkomaisia yrityksiä hyvän määrän, pitää Suomessa tehdä vielä parannuksia. Kansainvälinen kilpailu investoinneista on kovaa. Suomessa lupaprosessin ongelmat ovat haitanneet suuria teollisia investointeja ja niihin pitäisi tehdä aktiivisesti parannuksia, jotta liiketoimintaympäristömme olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva myös tulevaisuuden epävarmoina aikoina, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo toteaa. 

Eniten uusia ulkomaisia suoria sijoituksia tuli kappalemäärällisesti Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Toimialoittain uusia ulkomaisia investointeja tehtiin eniten ICT- sekä terveys- ja hyvinvointialalle. Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä. 

– Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Ulkomaiset yritykset kattavat noin prosentin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä, mutta silti ne työllistävät peräti 20 % yksityisen sektorin työvoimasta. Lisäksi ne maksoivat Suomeen vuonna 2021 1,8 miljardia yhteisöveroa sekä 17,6 miljardia arvonlisäveroja, Aumo summaa. 

NATO-jäsenyys ja vihreä siirtymä mahdollisuuksia 

Business Finlandin ja Amcham Finlandin julkaiseman Suomi sijaintipaikkana 2023 -raportin mukaan Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä piti huomattavana tai kohtalaisena vahvuutena 86 % Suomessa toimivista ulkomaisomisteisista yrityksistä ja 89 % suomalaisista yrityksistä. 

– NATO-prosessi on tehnyt Suomea tunnetuksi maailmalla ja parantanut Suomen kaupallista maakuvaa. Suomen saamaa julkisuutta tulisi hyödyntää nyt sekä osaajien että investointien houkutteluun, Aumo jatkaa. 

Vaikka Eurooppa on vajoamassa taantumaan, Suomella on hyvät mahdollisuudet houkutella vihreän siirtymän investointeja. Vuosi 2023 alkoi Suomessa vauhdikkaasti norjalaisen Blastr Green Steelin valitessa Inkoon sijoituspaikaksi vihreän teräksen tehtaalleen. 

– Blastrin hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuushankkeista ja mahdollisista työllistäjistä. Hanke kiihdyttää samalla vihreään siirtymään liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja muita investointeja, Aumo iloitsee.