Geo-Master Oy
Antti Torpan (oik.) valinnassakin on ollut tärkeää, että työntekijät ovat olleet siitä päättämässä, sanoo Geo-Master Oy:n Jyrki Suominen, joka on lupautunut toimimaan jatkossa yrityksen suunnittelijoiden apuna erityisasiantuntijan tehtävissä.
Nimitykset

Geo-Master Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on 1.10. 2022 alkaen nimitetty Antti Torppa – yrityksellä uusi laadunvalvontajärjestelmä

Insinööri (AMK) Antti Torppa on nimeitetty turkulaisen geotekniikan insinööritoimisto Geo-Master Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on 1.10. 2022 alkaen. Torppa on toiminut elokuusta 2021 lähtien yrityksen kehitysjohtajana. Yritys on kehittänyt pohjarakennustöiden laadunvalvontajärjestelmän.

Vuonna 1984 toimintansa aloittanut suunnittelutoimisto on ollut osittain henkilöityneenä pitkäaikaiseen toimitusjohtajaansa dipl.ins. Jyrki Suomiseen:

– Geo-Master Oy on kuitenkin henkilöstönsä omistama asiantuntijayritys, ja uuden vetäjän valinnassakin on ollut tärkeää, että työntekijät ovat olleet siitä päättämässä, sanoo Suominen, joka on lupautunut toimimaan jatkossa yrityksen suunnittelijoiden apuna erityisasiantuntijan tehtävissä.

Tavoitteena kasvattaa liiketoimintaa ja tarjota “yhden ĺuukun palvelua”

Geo-Master Oy:n palvelut asiakkailleen jatkuvat entisellään, mutta uutena toimitusjohtajana Antti Torpalla on selkeä tavoite myös kasvattaa liiketoimintaa, sekä kehittää prosesseja niin, että yritys voisi yhden luukun periaatteella palvella asiakkaitaan entistä laajemmin: 

– Haluan laajentaa tuoteportfoliotamme, ja pyrin myös palkkaamaan yhdeksänhenkiseen tiimiimme uusia kovia ammattilaisia.

Geo-Master Oy:n asiakkaita ovat isot rakennuttajayhteisöt, teollisuus, julkinen sektori ja kiinteistöyhtiöt. 

– Nopeaa ja laadukasta työtämme arvostetaan. Meiltä asiakas saa aina sen, mitä on luvattukin. Asiat etenevät sujuvasti aikataulussa siitä lähtien, kun annamme tarjoukset, aina siihen asti, kun lopputuotos on asiakkaalla, Antti Torppa lupaa.

Tilaajalle Geo-Master Oy toimii rakennuttamishankkeen laadun takaajana

Yrityksellä on oma rakennuttamisen laatuprosessi, pohjarakennustöiden laadunvalvontajärjestelmä, joka rakentuu kolmesta näennäisen yksinkertaisesta periaatteesta:

  • Panostetaan rakennusalueen maaperän kartoitukseen ja tutkimukseen.
  • Tehdään laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset suunnitelmat huomioiden yhteensopivuus muiden suunnittelualojen kanssa. 
  • Käydään läpi omilla laadunvalvontatyökaluilla hankkeen erityispiirteet ja suunnitelmat yhdessä pääurakoitsijan ja maanrakennusurakoitsijan kanssa.

– Haluamme olla asiakkaidemme apuna jo rakennushankkeen alussa. Koska tulevan hankkeen kustannuksista jopa 75 % määräytyy jo hankesuunnitteluvaiheessa, on siinä vaiheessa syytä ohjata ajatuksia myös rakennuspaikan pohjarakenteiden suunnitteluun. Väärät olettamat lähtötiedoissa aiheuttavat lisätyötä ja -kustannuksia toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Alkuvaiheen maaperätutkimuksissa teemme tiivistä yhteistyötä läheisen ja todella ammattitaitoisen yhteistyökumppanimme Geotiimi Oy:n kanssa, Antti Torppa selventää. 

Kilpailuvalttina lähes 40 vuoden kokemus paikallisista olosuhteita

Geo-Master Oy toimii pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Palveluihin kuuluvat maaperätutkimusten ja geoteknisen suunnittelun lisäksi mm. erilaiset maastoon liittyvät mittaukset ja kartoitukset, pilaantuneen maaperän tutkimukset sekä perustusrakenteiden kuntoisuuden ja perustamisvaurioiden asiantuntijapalvelut.

Korjausrakentaminen on myös tärkeä työllistäjä. Geo-Master Oy:ssä seurataan kiinteistöjen perustusrakenteitten olosuhteita, ja suoritetaan mm. Turun vanhoissa puupaaluille perustetuissa taloyhtiöissä jatkuvia mittauksia ja tutkimuksia.

Lähes 40 vuoden kokemus paikallisista olosuhteista on yritykselle ehdoton kilpailuvaltti, Antti Torppa sanoo.

– Esimerkiksi Lounais-Suomelle tyypilliset pehmeiköt ja savimaat voivat olla pohjarakennussuunnittelulle haastavia, mutta meille ne ovat tuttuja.