Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.
Uutiset

Finnveran uudet InvestEU-ohjelman tukemat lainat käyttöön – kohteena vihreän siirtymän ja digitalisaation vauhdittaminen

Finnvera ottaa 1.6.2023 alkaen käyttöön uudet lainatuotteet, ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainan, jotka on toteutettu yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa InvestEU-takausohjelman tuella.

Finnveralla on laina- ja takauslaitoksena keskeinen asema InvestEU-ohjelman ja muiden EU:n laina- ja takausohjelmien hyödyntämisessä ja rahan kanavoimisessa ja kotiuttamisessa yrityksille Suomessa. Uusilla lainatuotteilla mahdollistetaan erityisesti pk-yritysten investointeja siirtymässä vihreämpään ja digitalisempaan tulevaisuuteen.

– Uusi kasvu- ja vientipotentiaali liittyvät entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään. Digitalisaatio on usein avain liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan näiltä sektoreilta nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Uusien lainojen avulla madallamme yritysten kynnystä investoida ja tavoitella nopeampaa kasvua. Erityisesti uusien innovatiivisten ratkaisujen on tärkeää ehtiä markkinoille ajoissa, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Kannustamme yrityksiä tarttumaan nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin

Ilmasto- ja ympäristölaina on tarkoitettu suomalaisten yritysten vihreän ja kestävän siirtymän investointeihin. Se sopii yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttöä, siirtymistä kiertotalouteen tai vähäpäästöiseen talouteen.

Digitalisaatio- ja innovaatiolaina on tarkoitettu innovaatio- ja digitalisaatiovetoisille yrityksille tukemaan investointeja ja kilpailukyvyn parantamista. Laina sopii yrityksille, joiden rahoitustarve keskittyy esimerkiksi tuote-, prosessi-, palvelukehittämiseen, muuhun immateriaaliomaisuusinvestointiin, liiketoimintamallien digitalisointiin, toimitusketjun digitaaliseen hallintaan tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Finnveralla on mahdollisuus rahoittaa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten investointeja kaikkiaan arviolta 280 miljoonan euron arvosta. Yksittäiseen investointiin lainaa voi saada suunnitellusti enintään 2 miljoonaa euroa. Molemmilla lainatuotteilla on Euroopan investointirahaston 60 prosentin takaus, minkä ansiosta Finnvera ei vaadi pk- tai pieniltä midcap-yrityksiltä lisävakuuksia.

Finnvera ei ensisijaisesti tavoittele tuotteilla päärahoittajan roolia, mutta kannustamme näin yrityksiä tarttumaan uusiin, nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tuulivoimaa Suomessa.