Työttömyyskassa
Työttömyyskassojen yleiset hallintovaatimusten mukaiset toimintaperiaatteet olivat suurimmalla osalla kassoja puutteelliset ja osalta kassoista ne puuttuivat kokonaan.
Uutiset

Finanssivalvonnan teema-arvio: työttömyyskassojen hallinnossa havaittu puutteita

Finanssivalvonta toteutti keväällä ja kesällä 2022 teema-arvion, jossa arvioitiin työttömyyskassojen luotettavaa hallintoa koskien yleisiä hallintovaatimuksia ja johdon hyvämaineisuutta sekä ammattipätevyyttä. Puutteet koskivat toimintaperiaatteita, päätevyyksisiä ja ulkoistamisia.

Teema-arvio pohjasi 1.1.2021 voimaan tulleeseen työttömyyskassojen hallinnon vaateita täydentäneeseen sääntelyyn. Lisäksi teema-arviossa selvitettiin, millä tavoin työttömyyskassat ovat huomioineet Finanssivalvonnan 1.12.2020 valvottavatiedotteessa ja asiantuntijalausunnoissa esiin tuodut asiat koskien ulkoistamista vakuutusalalla.

Teema-arvion havainnot

Toimintaperiaatteet puutteelliset:

  • Työttömyyskassojen yleiset hallintovaatimusten mukaiset toimintaperiaatteet olivat suurimmalla osalla kassoja puutteelliset ja osalta kassoista ne puuttuivat kokonaan. Lisäksi osassa työttömyyskassoja kassan hallitus ei ollut arvioinut säännöllisesti hallintojärjestelmää, jatkuvuussuunnitelmaa ja kirjallisia toimintaperiaatteita.

Pätevyysongelmat:

  • Vaikka suurin osa työttömyyskassoista on pyrkinyt varmistamaan johdon hyvämaineisuuden ja ammattipätevyyden, kassojen toimintamalleissa havaittiin kuitenkin myös ongelmia aikataulutuksen, säännönmukaisuuden ja haitallisten kaksoisroolien osalta. Muutama kassa ilmoitti, ettei toimintamallia johdon hyvämaineisuuden ja ammattipätevyyden varmistamiseksi ole ollenkaan.

Ulkoistamisen ongelmallisuus:

  • Työttömyyskassojen ulkoistamiskäytänteissä ja -periaatteissa on puutteita. Osassa kassoja on edelleen ulkoistettu julkisen vallan käyttöä tai siihen läheisesti liittyviä toimia. Vain osa kassoista oli laatinut lain edellyttämät ulkoistamisen periaatteet ja osassa periaatteita oli asiallisia sekä muodollisia puutteita.

Valvontaa suunnattu teema-arvion perusteella

Finanssivalvonta on käynnistänyt syksyllä 2022 työttömyyskassoja koskevat tarkastukset, jotka on kohdennettu riskiperusteisesti tarkastelemaan kassojen luotettavaa hallintoa. Finanssivalvonta toteuttaa valvontaansa teema-arviosta saatujen tietojen perusteella myös vuonna 2023.