Yrittäjien itsensä luottamusta järjestelmää kohtaan on kuitenkin tärkeä parantaa. Järjestelmässä on kehittämisen varaa.
Uutiset

FA:n kysely: Poliitikot kannattavat pakollista YEL-vakuutusta, vihreät ja keskusta haluavat maksun vastaavan työpanosta

Peräti 86 prosenttia poliittisista päättäjistä katsoo, että yrittäjien työeläkejärjestelmän (YEL) on jatkossakin oltava yrittäjille pakollinen. 82 prosenttia poliittisista päättäjistä suhtautuu myönteisesti yrittäjien eläkelain työtulon kriteerien täsmentämiseen, jotta työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanosta. Tieto käy ilmi Finanssiala ry:n (FA) Aula Researchilla teettämästä vaikuttajakyselystä. Kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan keskiviikkona 16. marraskuuta.

Suomalaiset poliittiset päättäjät antavat vahvaa tukea lakisääteiselle ja pakolliselle yrittäjien eläkejärjestelmälle. 30 prosenttia FA:n tutkimukseen vastanneista poliittista päättäjistä on täysin samaa mieltä siitä, että työeläkejärjestelmän on myös yrittäjien osalta jatkossakin perustuttava lakisääteisyyteen ja pakollisuuteen. Väitteestä jokseenkin samaa mieltä oli 56 prosenttia kyselyyn vastanneista päättäjistä.

Kaikista suurin tuki yrittäjien eläkejärjestelmän pakollisuudelle löytyi keskustan kannattajien joukosta. Heistä peräti 96 prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin erimielisiä väitteen kanssa löytyi eniten kristillisdemokraattien (12%), kokoomuksen (12%) ja perussuomalaisten (9%) riveistä.

Kysely

Työtulon kriteereiden täsmennykselle myös puolto

Yrittäjien eläkelain työtulon kriteereitä on täsmennettävä, jotta yrittäjän ilmoittama työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanosta – tämän väitteen kanssa täysin samaa mieltä on 19 prosenttia vaikuttajakyselyyn vastanneista poliittisista päättäjistä. 63 prosenttia vastanneista poliitikoista on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Vahvinta kannatus kriteereiden täsmennykselle oli vihreiden kannattajien (88 % samaa tai jokseenkin samaa mieltä) ja keskustan kannattajien (87 %) keskuudessa. Täysin eri mieltä väitteen kanssa ei ollut yksikään kysymykseen vastannut poliitikko, mutta jokseenkin erimielisiä löytyi eniten kokoomuksen (12 %) ja perussuomalaisten (9 %) riveistä.

Finanssiala ry kysely

FA:n tekemän vaikuttajakyselyn tarkoitus oli tunnustella ja testata keskeisten vaikuttajien suhtautumista Finanssiala ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin. Kyselyyn vastasi 127 poliittista päättäjää. Poliittisten päättäjien parista vastaajaryhmiä olivat muun muassa kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit, puoluetoimistojen johto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet.

– Yrittäjien kohtuullisesta eläke- ja sosiaaliturvasta on pidettävä huolta jatkossakin. On hieno nähdä, että poliittisilta päättäjiltä löytyy näin kattava tuki järjestelmälle. Yrittäjien itsensä luottamusta järjestelmää kohtaan on kuitenkin tärkeä parantaa. Järjestelmässä on kehittämisen varaa, sanoo Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

FA kannattaa myös nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevaa lakimuutosta, jolla täsmennetään yrittäjän työtulon määräytymistä.