Euroopan keskuspankki (EKP) on vahvistanut rahoitusehtojen jyrkän kiristymisen viimeisimmässä puolivuotiskatsauksessaan, joka käsittelee yritysrahoituksen saatavuutta euroalueella.
Uutiset

Euroalueen yritykset sopeutuvat kiristyviin rahoitusehtoihin

Euroopan keskuspankki (EKP) on vahvistanut rahoitusehtojen jyrkän kiristymisen viimeisimmässä puolivuotiskatsauksessaan, joka käsittelee yritysrahoituksen saatavuutta euroalueella.

EKP:n katsauksessa (SAFE) 87 % yrityksistä ilmoittaa pankkien korottaneen korkoja. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna nämä muutokset koroissa, pankkien palkkioissa sekä rahoitusehtojen jatkuvat tiukentumiset vaikuttavat negatiivisesti 47 prosenttiin euroalueen yrityksistä, mikä on korkein prosenttiosuus sitten vuoden 2009, jolloin SAFE-katsaukset aloitettiin.

Myönteistä on, että EKP:n mukaan rahoitusehtojen kiristymisen vaikutusta lieventää jossain määrin yritysten liikevaihdon jatkuva kasvu. Toistaiseksi taloudellisesti haavoittuvien yritysten osuus on pysynyt suurin piirtein ennallaan. EKP:n laskelmien mukaan 5,8 prosentilla euroalueen yrityksistä on ollut vaikeuksia jatkaa liiketoimintaansa ja maksaa velkojaan viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille?

Atradius ennustaa, että inflaatio pysyy korkealla pitkään ja laskee kohti tavoitetta vain vähitellen tulevien vuosien aikana. Kuitenkin Atradius Payment Practices Barometer 2023 -tutkimuksesta käy ilmi, että jopa 63 % Länsi-Euroopassa toimivista yrityksistä, jotka vastasivat kyselyyn tulevien vuosien kasvunäkymistä, odottaa kysynnän paranevan voimakkaasti. Itä-Euroopassa vastaava luku on 55 %.

Näissä olosuhteissa on väistämätöntä, että joidenkin yritysten on tulevina kuukausina vaikeampi maksaa laskujaan. Maksuviivästysten, maksuhäiriöiden ja jopa maksukyvyttömyyksien todennäköisyys vain kasvaa tämän seurauksena. Siitä syystä yritysten on oltava tarkoin tietoisia omien asiakkaidensa kaupallisten luottoriskien muutoksista ja varauduttava niihin. Yritysten on kuitenkin mahdollista turvata myyntisaatavansa esimerkiksi luottovakuutuksen avulla.

“Kun yrityksillä on vaikeuksia saada perinteistä rahoitusta, kuten pankkilainoja, yritykset saattavat jäädyttää laajentumis- tai investointisuunnitelmansa, mikä voi kuitenkin hidastaa tuotantoa. Nämä ratkaisut pitävät käteisvarat yrityksessä, mutta toki heikentävät liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä”, kommentoi Dimitri Pelckmans, Atradiuksen Belgian ja Luxemburgin riskienhallintajohtaja.