Kuva: Maaseutuverkosto. Kuvaaja: Jyrki Vesa
Uutiset

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan monipuolisesti yritystoimintaa

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea toimintansa käynnistämiseen ja kehittämiseen. Vuosina 2014–2022 Länsi-Suomen ELY-keskukset ja Leader-ryhmät myönsivät maaseuturahoitusta yli 3 400 yritykselle yhteensä 189 miljoonaa euroa.

Länsi-Suomen eli Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset myönsivät Euroopan unionin maaseuturahoitusta yli 2 000 yritykselle yhteensä noin 165 miljoonaa euroa rahoituskaudella 2014–2022.  

ELY-keskusten lisäksi maaseudun yritystukia myöntävät paikalliset Leader-ryhmät. Länsi-Suomen Leader-ryhmät myönsivät rahoituskauden 2014–2022 aikana yritystukia yhteensä 24 miljoonaa euroa noin 1 400 yritykselle.  

Suurin osa myönnetyistä yritystuista on ollut 20 % hankkeiden kokonaiskustannuksista, mikä tarkoittaa, että maaseudun yritystoimintaan on investoitu rahoituskauden aikana arviolta yli 900 miljoonaa euroa. 

EU:n uusi rahoituskausi 2023–2027 on nyt käynnissä ja tukihaku on auki Hyrrä-asiointipalvelussa. Länsi-Suomen ELY-keskuksilla on tämän vuoden aikana myönnettävissä yritystukia yhteensä noin 13,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Leader-ryhmät myöntävät tukia omien rahoituskehystensä mukaisesti. 

Maaseuturahoituksella tuetaan yritysten kehittymistä ja investointeja. Myös uuden yrityksen käynnistämiseen on saatavilla tukea. 

Yritykset työllistävät ja elävöittävät maaseutua 

Maaseudun yritysrahoituksella yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa: kehittää tuotteitaan, laajentaa tuotevalikoimaansa ja löytää uusia markkinoita. Sen myötä syntyy uusia työpaikkoja. Yritysten tuottamat monipuoliset palvelut myös vahvistavat maaseudun pito- ja vetovoimaa. 

– Maaseudun yritystukien myötä Länsi-Suomeen syntyi noin 3 500 uutta työpaikkaa päättyneellä EU:n rahoituskaudella, kertoo yrityspalvelupäällikkö Johanna Olsson Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Maaseuduksi määritellään jopa 95 prosenttia Suomen pinta-alasta, joten EU-rahoituksella tuetaan ympäristöltään ja elinkeinoelämältään hyvin erilaisia alueita. 

– Moni yrittäjä on yllättynyt, kun maakunnan keskuskaupungin laitamilla sijaitseva yritys onkin kuulunut maaseutuluokituksen piiriin ja saanut maaseuturahoitusta, Olsson kommentoi. 

Tukimuotoja eri tarpeisiin 

ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät myöntävät tukea niin aloittaville yrittäjille, toimintaansa kehittäville kuin investoiville yrityksille. Tukihakemuksen voi täyttää milloin vain, mutta päätökset tehdään valintajaksoissa. Nyt käynnissä oleva yritystukien valintajakso päättyy ELY-keskuksissa 15.10.2023. 

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla pienempiä tukisummia 1 000 eurosta alkaen yritystoiminnan suunnitteluun, kokeiluun ja käynnistämiseen. Yrityksien isompiin investointeihin, kuten uusiin tuotantolaitoksiin ja toimitiloihin, voidaan hyväksyä kustannuksia enintään 2 miljoonaa euroa toimialan mukaan. 

– Leader-ryhmät rahoittavat mikroyritysten pieniä kehittämistoimia ja investointeja omilla alueillaan ja ELY-keskukset taas isompia hankkeita, selventää kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta.  

Tuen määrä vaihtelee tukimuotojen ja yrityksen sijainnin perusteella. Esimerkiksi investoinneissa tuen määrä voi olla 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. 

– Rahallisen tuen lisäksi yritykset kokevat usein hyötyvänsä siitä, että ELY-keskuksen yritysasiantuntija käy hankkeen läpi ja arvioi sen kannattavuutta. Kun ELY-keskus myöntää tukea, yrittäjä saa vahvistusta idealleen ja uskallusta investoida omarahoitusosuutensa, kommentoi yritysasiantuntija Ari Nummelin Satakunnan ELY-keskuksesta.