Uutiset

Etätyöinto hiipuu selkeästi yrityksissä

Etätyöinto on selkeästi vähentynyt yrityksissä, tuore Yrittäjägallup osoittaa. Vielä maaliskuussa 37 prosenttia yrityksistä kertoi lisäävänsä pysyvästi monipaikkatyötä. Nyt osuus on 32 prosenttia. ”Muutos on selkeä. Etätyöinto hiipuu, vaikka sitä edelleen on paljon. Olemme menossa myös tältä osin kohti normaalia”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Yrittäjägallup myös osoittaa, että yhä pienempi osa henkilöstöstä jää etätöihin. Nyt puolet yrityksistä kertoo, että heiltä ei jää henkilöstöä ollenkaan etätöihin, kun vielä maaliskuussa näin arvioi 39 prosenttia yrityksistä.

Kantar selvitti Yrittäjägallupissa etätyönäkemyksiä nyt kolmatta kertaa. Tutkimukseen haastateltiin elokuussa 1040 yrittäjää tai yritysten edustajaa. Virhemarginaali on +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Pk-seudulla eniten etätyöhaluja

Mitä isompi yritys on, sitä enemmän monipaikkatyötä aiotaan lisätä. Myös alueelliset erot ovat suuria: pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset aikovat tehdä selvästi enemmän monipaikkatyötä kuin muualla Suomessa.

”Arvelen, että tähän vaikuttavat mm. työmatkojen pituus ja toimialarakenne. Pääkaupunkiseudulla on paljon palvelualan yrityksiä, joissa halutaan tehdä eniten etätöitä”, Mikael Pentikäinen sanoo.

Myös yrittäjän ikä vaikuttaa: nuoremmat yrittäjät lisäävät monipaikkatyötä vanhempia enemmän.

Stressi ja kiire lisääntyneet

Vaikka etätyöinto on hiipumassa, kokemukset etätöistä ovat kuitenkin selkeästi lisänneet yritysten myönteistä suhtautumista monipaikkatyöhön.

”Myönteiset kokemukset rohkaisevat jatkamaan monipaikkatyötä. Hyvää on myös se, että ongelmia työ- ja vapaa-ajan erottamisessa nähdään vähemmän. Vaikuttaa, että monipaikkatyön tekemistä ja hallintaa on opittu”, Pentikäinen arvioi.

Stressi ja työn kuormittavuus ovat kuitenkin yritysten mielestä hieman kasvaneet. Myös kiireen koetaan kasvaneen. Erityisesti nuoret kokevat stressin lisääntymistä. Lisäksi sairauspoissaloloissa nähdään selkeää kasvua.

”Stressiin ja kuormittavuuteen voi vaikuttaa myös suhdanteen paraneminen ja yritysten kysynnän kasvu”, Pentikäinen sanoo.