Energiakriisi
Maaseudun yritysten kustannukset ovat nyt edelleen kasvamassa ja erityinen paine kohdistuu runsaasti sähköä käyttäviin yrityksiin. Monien yrittäjien sähkölasku on moninkertaistumassa.
Uutiset

Energian hinnannousu kaatamassa maaseudun yrityksiä 

Energian ja erityisesti sähkön hinnan voimakas nousu on ajamassa maaseudun yrityksiä ahtaalle. Tilanne pitkittää maatilojen ja maaseudun muiden yritysten kustannuskriisiä. Yhä useammat yritykset ovat ajautumassa maksuvalmiusongelmiin. MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitukselta pikaisia toimia tilanteen helpottamiseksi.

Energian hinta on jo aiemmin ollut vahva taustatekijä monien maatalouden tuotantopanosten hinnannousulle. Maaseudun yritysten kustannukset ovat nyt edelleen kasvamassa ja erityinen paine kohdistuu runsaasti sähköä käyttäviin yrityksiin. Monien yrittäjien sähkölasku on moninkertaistumassa. Yrittäjien on vaikeaa siirtää kohonneita kustannuksiaan tuotteidensa ja tuottamiensa palveluiden hintoihin.

MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kehottaa hallitusta pikaisesti täydentämään budjettiriihen päätöksiään ja helpottamaan maaseudun yritysten vaikeaa tilannetta energiakriisissä

Nopein keino tässä tilanteessa on maatalouden energiaveron palautusjärjestelyn jatkaminen myös vuonna 2023. Järjestely on ollut käytössä vuonna 2022, ja perusteet jatkolle ovat vahvat. Myös maa- ja metsätalouden talousrakennusten kiinteistöveron palautus on tässä tilanteessa perusteltu toimenpide.

MTK:n elinkeinopolitiikka ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitusta myös toimiin, joilla sähkön tarjontaa voitaisiin lisätä ja sitä kautta alentaa hinnannousupaineita sähkömarkkinoilla. Energian säästötoimet ja energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät toimet ovat tässä tilanteessa myös entistä tärkeämpiä.

Komission esittämä sähkön hintakatto EU-tasolla on välttämätön EU:n ruuantuotannon turvaamiseksi. Biokaasua ei kuitenkaan pidä asettaa hintakaton alaisuuteen, koska se keskeyttäisi investoinnit toimialalla ja heikentäisi edelleen jo investoineiden tilannetta. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta muistuttaa, että biokaasu on ainoa suora vaihtoehto fossiiliselle maakaasulle.