Tutkija Otto Kässi, ETLA
Uutiset

Digibarometri 2023: Suomi on maailman ykkönen digitaalisuuden hyödyntämisessä

Suomi nappaa kultasijan maiden välisessä vertailussa digitaalisuuden hyödyntämisessä, paljastavat tuoreet 2023 Digibarometrin tulokset. Suomi ottaa kärkisijan kolmen vuoden hopeasijan jälkeen ja pudottaa korkeinta koroketta viime vuodet hallinneen Tanskan hopealle. Suomi on edelleen maailman kärkeä julkisen sektorin osalta. Yritysten vertailussa sijoituksemme koheni peräti neljä sijaa, ja Suomi sijoittui siinä toiseksi. Barometrin erityisteemana on tänä vuonna big data eli massadata, jonka hyödyntäminen yrityksissä on edelleen vähäistä.

Vuoden 2023 Digibarometri-vertailussa Suomelle tuli vihdoin kultaa kolmen hopeasijalla vietetyn vuoden jälkeen. Viime vuosina kärkipaikkaa hallussaan pitänyt Tanska jäi tänä vuonna toiselle sijalle. Ruotsi (sija 4) ja Norja (sija 5) putosivat molemmat mitalisijojen ulkopuolelle. Kärkikolmikon tuntumassa useamman vuoden majaillut Alankomaat sen sijaan nousi pronssisijalle. Yhdysvaltojen sijoitus on vaihdellut vuosien aikana paljon, ja tänä vuonna sijoitus oli 6. Kärkisijojen ulkopuolelta huimaa nousua vuosien ajan tehnyt Kiina nousi tänä vuonna sijalle 7.

Digibarometri kuvaa yhteiskuntien digitalisaation astetta. Vertailu tehdään 22 maan kesken kolmella eri sektorilla (yritykset, kansalaiset, julkinen sektori) ja kolmella eri ulottuvuudella (edellytykset, käyttö, vaikutukset). Suomi menestyy parhaiten edellytyksissä (sija 1) ja käytössä (sija 3). Vaikutuksissa sijoituksemme kohenee parhaiten: 4 sijaa sijalle 3. Suomi on edelleen maailman kärkeä julkisen sektorin osalta, jossa sijoitus on ensimmäinen edellytysten ja vaikutusten suhteen.

Suomen sijoitus koheni tänä vuonna erityisesti yritysten vertailussa. Yritysten osalta Suomi sijoittui nyt toiseksi eli nousua on peräti neljä sijaa. Nousua selittävät digitalisaation vaikutukset yrityksiin, toteaa Digibarometrista vastaava Etlan tutkija Otto Kässi.

– Yritysjohtajien käsitykset ovat vahvistuneet siitä, että Suomessa käytettävissä oleva ICT-teknologia täyttää yritysten tarpeet ja parantaa niiden kilpailukykyä. Näemme nousua myös yritysten edellytyksissä hyödyntää digitalisaatiota. Tässä taustalla on ICT-yritysten parantunut rekrytointitilanne sekä tekniset valmiudet pilvipalveluiden hyödyntämiseen, Kässi sanoo.

Suomen asema parantui myös kansalaiset-sektorin vertailussa. Sijoitus parani erityisesti muuttujassa, joka mittaa digitalisaation vaikutusta kansalaisiin (sijoitus 2, nousua 5 sijaa). Hiukan heikompi sijoitus on kansalaisten digin käyttöä kuvaavalla ulottuvuudella (sija 5.).

Massadataa käyttävien yritysten määrä kasvaa hälyttävän hitaasti

Tämän vuoden Digibarometrissa on tarkasteltu myös suomalaisyritysten big datan eli massadatan hyödyntämistä sekä tuottavuusvaikutuksia. Havaintojen suunta on kaksijakoinen: enemmistö suomalaisyrityksistä kyllä hyödyntää jossain määrin dataa, mutta varsinaisia big data -bisnesmalleja on vain prosentilla. Käyttö painottuu myös enemmän ICT-aloille ja suurempiin yrityksiin.

– Suomea koskevat havaintomme ovat lopulta varsin samankaltaisia aiemman kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Big datan käytön tuottavuusvaikutuksista on merkkejä, mutta vaikutusten hajonta on suurta. Suomessa massadataa käyttävien yritysten osuus yleistyy hälyttävän hitaasti. Erityisesti jos kehitystä suhteuttaa datan määrän kehitykseen Suomessa, tiivistää Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

Massadatalle on tyypillistä, että dataa on hyvin suuria määriä, sen muoto vaihtelee ja että dataa kertyy, muuttuu ja tulee saataville nopeasti.

Digibarometri 2023 julkaisijat ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sitra ja Business Finland. Toteutuksesta vastaa Etlan tytäryhtiö Etlatieto.