Uutiset

DelSiTechille miljoonarahoitus WHO:lta lastenlääkkeiden kehittämiseksi

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy on saanut Maailman terveysjärjestön WHO:n alaiselta UNITAID-organisaatiolta merkittävän rahoituksen lastenlääkkeiden kehityksen kehittyvien maiden tarpeisiin.

Tuotekehitysrahoitus on osa UNITAID:n UnitaidExplore -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää uusien lääkeannosteluteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa lasten lääkehoitoon pieni- ja keskituloisissa maissa. Näissä maissa lapset kärsivät merkittävistä kansansairauksista kuten HIV-infektiosta, malariasta ja tuberkuloosista, joiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat pääsiassa kehitetty aikuisille eivätkä siten läheskään aina sovellu käytettäväksi lapsipotilaille sellaisenaan. Rahoituksen turvin DelSiTech kehittää yhdestä kahteen lapsille tarkoitettua lääketuotetta kliiniseen lääkekehitysvaiheeseen asti.

-Kehittyvien maiden lapset ovat kaikkien heikoimmassa asemassa terveydenhuollossa. DelSiTechin teknologian avulla voimme tuoda lääkehoitoon ratkaisuja, joilla poistetaan niitä pullonkauloja, jotka liittyvät lapsipotilaiden lääkitykseen. Nämä ovat esimerkiksi lääkkeen makuun tai annoskokoon ja sen saatavuuteen liittyvät ongelmat, toistuvan annostelun tarve tai tiettyjen sairauksien kuten HIV:n hoitoon liittyvä ei-toivottu leimaantuminen. Pitkäaikaisesti lääkettä vapauttava tuote poistaa monia näitä haasteita, sanoo DelSiTechin toimitusjohtaja Lasse Leino.

Myös UNITAID:n strategiajohtaja Janet Ginnard korostaa innovatiivisten lääkeannosteluteknologioiden merkitystä:
-Juuri lapsille tarkoitettujen lääkeannostelumuotojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeätä kehittyvissä maissa. Ne voivat tuoda sen ratkaisevan avun lapsille monissa henkeä uhkaavissa sairauksissa, jota perinteiset, aikuisille tarkoitetut lääkkeet eivät tuo. Olemme iloisia siitä, että voimme aloittaa yhteistyön DelSiTechin kanssa. Tämä investointi tukee UNITAID:n määrätietoista työtä parhaimpien lääkehoitojen kehittämiseksi kehittyvien maiden väestölle.

-Tämä uusi yhteistyö WHO:n ja UNITAID:n kanssa on jatkoa DelSiTechin pitkäaikaiselle työlle maailman terveysongelmien ratkaisemiseksi. Olemme jo useamman vuoden ajan kehittäneet yhteistyössä Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa innovatiivisia, pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita ja HIV-lääkkeitä juuri köyhien maiden käyttöön. Me tunnemme vastuumme myös kehittyvien maiden ihmisten terveydestä, ja DelSiTechin lääkeannosteluteknologia soveltuu hyvin siihen tarkoitukseen. Olemme hyvä esimerkki siitä, miten pienikin lääketeknologiayritys voi kantaa globaalia yhteiskuntavastuuta ja samalla menestyä kaupallisesti. Kannustan myös muita alamme toimijoita Suomessa aktiivisesti osallistumaan tähän työhön, Leino jatkaa.

DelSiTech Oy kehittää ja kaupallistaa lääkeannosteluteknologiaa, joka perustuu omaan patentoituun biohajoavaan silikapohjaiseen biomateriaaliin. Yhtiön tarjoaa myös tuotekehityspalveluja ja lääkeannosteluratkaisuja muille alan toimijoille sekä lisensoi kehittämäänsä teknologiaa maailmanlaajuisesti. Yhtiö työllistää noin 35 henkilöä ja yhtiön liiketoiminta on ollut voitollista jo useita vuosia.

DelSiTech kehittää uusia lääkkeitä omissa moderneissa laboratorioissaan Turussa. Kuvassa (vas.) analytiikkajohtaja Marceline Akieh-Pirkanniemi, toimitusjohtaja Lasse Leino ja analyytikko Pingping Su.