Sähkönkulutus kasvoi loppuvuonna kaikissa asiakassegmenteissä edelliseen vuoteen verrattuna.
Uutiset

Carunan data: sähkönkäyttö kasvoi kaikissa asiakassegmenteissä – eniten Naantalissa, Närpiössä ja Espoossa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan jakelualueen kunnat, joissa sähkönkäyttö nousi lämpötilakorjattuna eniten vuonna 2023 verrattuna edellisen vuoden joulukuuhun olivat Naantali, Närpiö ja Espoo. Naantalissa sähkönkulutuksen kasvu oli 53 %, Närpiössä 32 % ja Espoossa 22 %.

Sähkönkulutus kasvoi loppuvuonna kaikissa asiakassegmenteissä edelliseen vuoteen verrattuna.

”Puhtaassa siirtymässä on kyse sähkön tuotanto- ja kulutustapojen murroksesta, mikä tarkoittaa kaupungeissa esimerkiksi lämmityksen sähköistymistä.  Espoossa ja Naantalissa kasvun taustalla on kaukolämmön ja teollisuuden sähköistyminen. Närpiössä kulutuksessa näkyy sähkön hinta, kun maatalousasiakkaiden kulutus joustaa markkinatilanteen mukaan,” sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Huipputehon ennustetaan kaksinkertaistuvan Espoossa nopeasti vielä tämän vuosikymmenen aikana. Carunan jakelualueen muissa kunnissa tehoennusteet tuleville vuosille ovat myös merkittäviä. Tehotarpeiden kasvu edellyttää investointeja, koska nykyinen verkon kapasiteetti ei riitä.

”Asiakkaidemme kannalta tilanne on valitettava, koska joudumme lykkäämään investointeja seuraavalle vuosikymmenelle vuoden alussa voimaantulleen Energiaviraston valvontamallin takia. Jotta voimme välttää sähköverkkojen pullonkauloja, on tärkeää, että verkkoyhtiöille mahdollistetaan etupainotteisesti investoinnit puhtaaseen siirtymään,” sanoo Kosti Rautiainen.

Carunan data kertoo myös, että Carunan verkkoalueen omakotiasujat käyttivät kahdeksan prosenttia enemmän sähköä, kun verrataan joulukuun 2023 dataa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

”Carunan alueen kuntiin tuli myös 10 000 täyssähköautoa ja 7 000 ladattavaa hybridiä lisää viime vuoden aikana. Yhteensä ladattavia autoja on nyt noin 56 000, mikä vastaa noin 10 % Carunan alueen autokannasta,” sanoo Kosti Rautiainen.

Sähkön korkea pörssisähköhinta 5.1.2024 näkyi myös Carunan verkossa, jolloin sähkön kulutus laski hintapiikin aikana kokonaisuudessaan seitsemän prosenttia. Kulutus oli pienempi kaikissa asiakassegmenteissä, mutta suhteellisesti eniten kulutusta alennettiin maataloudessa (17 %), teollisuudessa (10 %) ja omakotitaloissa (10 %).

Carunan alueen kuntakohtaista sähkönkäyttödataa voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta caruna.info@caruna.fi