Nauvossa on käynnistymässä poikkeuksellinen sähköliittymän rakennusprojekti, sillä alueella sijaitsee suojeltuja ja ainutlaatuisia kluuvijärviä.
Uutiset

Caruna rakentaa Turun saaristossa sähköliittymää poikkeuksellisella tavalla – “Meidän on tehtävä kaikkemme luontoa tuhoamatta”

Nauvossa on käynnistymässä poikkeuksellinen sähköliittymän rakennusprojekti, sillä alueella sijaitsee suojeltuja ja ainutlaatuisia kluuvijärviä. Rakentaminen vaatii suuntaporausta, jota käytetään yleensä pääasiassa teiden alituksessa. Lounais-Suomen saaristossa on paljon suojeltuja luontokohteita, ja sähköliittymän rakentaminen voi vaatia jopa vuoden selvitystyön.

Tyypillisesti uusi sähköverkko suunnitellaan olemassa olevaa tieverkostoa mukaillen, jotta kaivaukset tapahtuvat mahdollisimman lähellä tiestöä ja sähköverkkoa on helppo huoltaa. Nauvon sähköliittymätilauksen suunnittelun yhteydessä todettiin nopeasti, että alueella sijaitsevan Natura-alueen vuoksi projektissa ei voi edetä normaalin toimintatavan mukaan. 

Natura-alueella sijaitsee kluuvijärvi, joka on kasvamassa umpeen. Järven läheisyydessä on useita suojeltavia luontotyyppejä, kuten kosteaa suurruohokasvillisuutta. 

”Alue on muutenkin erityislaatuinen, sillä siellä on käytännössä vain kalliota ja metsää. Sähköverkon rakentaminen olisi vaatinut metsän raivaamista ja ilmalinjoja, jotta Natura-alue olisi saatu kierrettyä”, kertoo Carunan projektipäällikkö Matti Oravala

Poikkeuksellisen alueen vuoksi Caruna pyysi ELY-keskukselta arvion siitä, voitaisiinko sähköverkon rakentamisessa hyödyntää muuta ratkaisua. 

”Saimme luvan toimia alueen metsäisellä osalla, mutta emme voi möyhiä maata tavallisella kaivurilla. Alueella tullaan tekemään suuntaporaus, jota käytetään tyypillisesti esimerkiksi moottoritien alituksessa. Tässä tapauksessa urakoitsija poraa tien reunasta järven pohjaan saakka”, Oravala kertoo. 

Vesistökaapeli voidaan asentaa normaalisti, mutta se peitetään vesistön pohjaan. Verkko rakennetaan vasta alkusyksystä, sillä alueella ei voi rakentaa lintujen pesintäaikana, eikä myöskään samentumista aiheuttavia töitä voi tehdä kesällä. 

”Työn aloittaminen viivästyy tällä kertaa kesän yli, mikä on tietysti sähköyhteyttä odottavalle asiakkaallemme valitettava asia. Pelaamme kuitenkin mieluummin varman päälle kuin aiheuttaisimme luontohaittoja”, Oravala korostaa. 

Lounais-Suomen saaristossa sähköliittymän rakentaminen vaatii usein lisäselvityksiä 

Lounais-Suomen saaristossa sähköliittymää odottavat mökit voivat sijaita jopa keskellä Natura-aluetta, jos alue on suojeltu vasta mökkien rakentamisen jälkeen. 

”Joskus joudumme tekemään pitkänkin selvitysprosessin, jotta saamme sähköliittymän asiakkaalle. Meidän on tehtävä kaikkemme luontoa tuhoamatta, ja tähän mennessä kaikkiin hankkeisiin on lopulta löydetty ratkaisu”, kertoo Oravala. 

Carunalla on kokemusta myös projekteista, joissa ei ole voitu tehdä minkäänlaisia kaivaustöitä.  

”Yhdessä tapauksessa rakensimme sähköverkon maan pinnalla sijaitsevaan erittäin vahvaan putkeen. Putki piti maisemoida ympäristöön sopivaksi, jotta se pysyy paikallaan. Linnut ja eläimet eivät putkesta häiriinny, mutta oman mökin pihassa se varmasti pistäisi silmään”, Oravala toteaa. 

Ympäristöasioiden huomioiminen on usein pitkä prosessi, ja ratkaisun löytäminen voi viedä jopa vuoden.  ”Asiakkaalle odotusaika voi tuntua hyvinkin pitkältä, jos hän odottaa kuumeisesti mökilleen sähköä. Omissa verkon parannuksissa on huomattavasti vähemmän aikataulupaineita, eikä niissä yleensä tarvitse mennä luonnonsuojelualueille”, Oravala kertoo.