Pysäköinti maantiellä
Pysähdytkö maanteillä mihin sattuu, jos tarvitset huilihetken tai näet kauniin maiseman ja haluat kuvata sen someen? Pysäköitkö autosi kielletylle alueelle, koska et tunne tien alussa olevaa liikennemerkkiä? Katso tästä pysäköintiohjeet maanteille.
Uutiset

Älä tee näitä pysäköintivirheitä maanteillä

Voiko auton pysäyttää maantien laitaan kuvan ottamista varten? Entä saako auton jättää pientareelle mustikoiden keräyksen ajaksi? Liikenneturva muistuttaa, että vaikka auto mahtuisi maantien laitaan, pysäyttäminen ja pysäköinti voivat olla kielletty.   

Tieliikennelaissa on määritelty erilaisia tilanteita ja paikkoja, joissa pysäköinti ja pysäyttäminen eivät ole sallittuja. Tällaisia ovat mm. mäenharja tai näkyvyydeltään rajoitettu kaarre. Pääsääntö laissa on, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

Uuden tieliikennelain mukaisesti ajoneuvon saa pysäköidä taajamissa myös vasemmalle puolelle tietä, mutta maanteillä sääntö ei ole voimassa. Ajoneuvoa ei myöskään saa pysäköidä 30 metriä lähemmäksi tasoristeystä.

Moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä ei saa pysähtyä tai pysäyttää muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai levähdysalueelle. Liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille saa pysähtyä, mutta silloinkin vain matkustajan ottamista tai jättämistä varten.

Taajaman ulkopuolella maantie on usein merkitty liikennemerkillä etuajo-oikeutetuksi tieksi. Tällöin on hyvä huomioida, että merkki sisältää myös pysäköintikiellon.

– Vaikka auto mahtuisi maantien laitaan pientareelle, on tiedettävä tarkkaan, onko pysäyttäminen tai pysäköinti sallittua. Yksi maanteillä pysäköinnin kieltävä merkki on etuajo-oikeutettu tie -liikennemerkki. Tällaiselle tielle ei saa pysäköidä, vahvistaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Liikenneturvallisuus huomioitava ensin, somekuvat ja mustikat sitten

Nähdessään kuvauksellisen kohteen saattaa autoilijalle syntyä kiusaus pysäyttää auto kuvanottoa varten heti, huolimatta siitä, onko pysäyttäminen luvallista vai ei.

Esimerkiksi kapeille maanteille tehdyt levennykset on rakennettu väistötiloiksi, jolloin vasemmalle kääntyvän voi helpommin ohittaa rauhallisesti oikealta. Vaaratilanteita voi syntyä, jos auto on pysäytetty tällaisen läheisyyteen.

Maiseman kuvaaminen ei ole tieliikennelaissa mainittu pakollinen liikenne-este, väistämisvelvollisuus tai hätätila, joiden takia pysäyttäminen on sallittua.

– Kuvan ottamista tai mustikoiden keräystä varten kuljettajan on etsittävä kunnollinen levähdyspaikka tai metsätie, minne auton voi pysäyttää tai pysäköidä. Laki ja oma sekä muiden liikenneturvallisuus on huomioitava ensin. Tien varteen pysäköidessä autosta poistuessa kannattaa muistaa hollantilainen ote: eli oikealla kädellä kuskin ovi auki, niin ehtii varmistua, ettei ajoneuvoja tule takaa, Pohjonen neuvoo.

Kertaa liikennemerkit helposti tästä.

Kertaa pysäköintisäännöt tästä.