Advenin höyryenergia
Uuden ratkaisun avulla myös energialaitoksen lauhde-energia otetaan kokonaisuudessaan talteen, mikä parantaa energiatehokkuutta aiempaan verrattuna.
Uutiset

Adven toimittaa päästötöntä höyryä Nesteen Naantalin terminaaliin

Adven ja Neste ovat sopineet pitkäaikaisesta palveluna tuotettavasta höyryntoimituksesta Nesteen Naantalin terminaaliin. Adven toteuttaa höyryntuotantoon uuden kotimaisia biopolttoaineita käyttävän energialaitoksen.

Maailman johtavana uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajana tunnettu Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Naantalin terminaali varastoi ja jakelee nestemäisiä polttoaineita ja raaka-aineita teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä vastaa liikenteen polttonesteiden jakelusta Länsi-Suomessa. Polttonesteiden lisäksi terminaaliin tuodaan laivoilla myös muita öljypohjaisiatuotteita, kuten liuottimia ja bitumia.

– Neste on yksi maailman vastuullisimmista yrityksistä, ja etsimme jatkuvasti tapoja korvata fossiilista energiaa uusiutuvalla energialla. Siksi myös terminaalin siirtyminen uusiutuvaan energiaan oli looginen askel tällä tiellä. Palveluun perustuva yhteistyö on meille myös kustannustehokas tapa hankkia höyryä, Nesteen Naantalin terminaalin terminaalipäällikkö Heikki Tegelberg kertoo.

Uuteen energialaitokseen 13 MW:n monipolttoainekattila

Advenin tuottamaa höyryä käytetään muun muassa terminaalissa varastoitujen materiaalien lämmittämiseen, jotta niiden laatu säilyy vaaditulla tasolla, ja jotta niitä voidaan jaella asiakkaille nestemäisessä muodossa ympäri vuoden. Näistä tiukoista vaatimuksista johtuen terminaalilla on suuri energiantarve.

Uuteen energialaitokseen rakentuu 13 megawatin monibiopolttoainekattila, joka hyödyntää bioperäisiä kotimaisia polttoaineita. Vara- ja huippukulutusta varten laitoksessa on myös vihreää sähköä käyttävä sähkökattila.

– Lähdimme liikkeelle erilaisista ratkaisuista ja konsepteista ja keskustelimme eri toimittajien kanssa. Advenin kanssa keskustelun eteneminen alun pohdinnoista varsinaiseen neuvotteluun sujui hyvässä yhteistyössä. Heillä oli vahvat referenssit, kokonaisvaltainen ja ratkaisukeskeinen lähestyminen ja kilpailukykyinen hinnoittelu, Tegelberg sanoo.

Lauhde-energia saadaan kokonaan talteen

Uuden ratkaisun avulla myös energialaitoksen lauhde-energia otetaan kokonaisuudessaan talteen, mikä parantaa energiatehokkuutta aiempaan verrattuna.

– Uusi energiaratkaisu vahvistaa Nesteen ja Advenin kumppanuutta ja mikä hienointa, kaikki energia tehdään uusiutuvalla energialla, kertoo Advenin Teemu Kivimäki.

Adven on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä Nesteen kanssa Haminan satamassa vuodesta 1996 lähtien vastaten Nesteen höyryn tarpeesta.

Naantalin terminaalin uusi energiaratkaisu lyhyesti:

  • Monibiopolttoainekattila sekä sähkökattila huippu- ja varatuotantoratkaisuna
  • Päästötön energiaratkaisu
  • Höyryn toimitukset käynnistyvät ensi vuoden kesällä