Hyvä johtaminen on kyselytutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi asioiden sijaan ihmisten johtamista.
Uutiset

67 % kaipaa hyvää johtamista – strategiseen uudistumiseen tarvitaan uusi lähestymistapa

Hanken & SSE:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhdessä toteuttama kyselytutkimus kertoo, että ihmislähtöiseen johtamiseen tulisi panostaa enemmän strategisen uudistumisen varmistamiseksi. Tämä vastaa hyvin myös hallitusohjelman linjauksiin työelämän muutostarpeista.

Johtajavalmentaja Hanken & SSE Executive Education on osana Tukoholman kauppakorkeakoulua Financial Timesin listauksen mukaan Pohjois-Euroopan paras johtajakoulutuksen tarjoaja. Yhtiö tutkii johtajuutta suomalaisissa yrityksissä. Tuorein kyselytutkimus Strategic Renewal Survey 2023 on toteutettu yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. Vastausten mukaan strateginen uudistuminen edellyttää ketterää ajattelua ja asiakaslähtöistä työskentelyä tukevaa johtamista ja kulttuuria. Vastaajien mukaan tässä on vielä paljon tekemistä. 

Noin 40 % vastaajista näki, että johto ei tiedä, miten osaamista johdetaan ja noin 60 % vastaajista koki, että yritykset eivät keskity tarpeeksi kehittymiseen ja oppimiseen. Organisaatioiden tulisi toteuttaa strategiaa ketterällä tavalla. Strateginen uudistuminen edellyttää osaamisen yhdistämistä uusilla tavoilla, jotta asiakkaille voidaan luoda arvoa.

“Ratkaisevaa on strategian ketterä toteuttamiskyky. Nyt on aika herätä ihmisten ja kulttuurin johtamisen merkitykseen! Johtamiselle on löydyttävä aikaa ja fokusta ja siihen tarvittavia taitoja ja kyvykkyyksiä voidaan kehittää. Se vaatii sekä johtajan itsensä huomiota että tukea organisaatiolta. Strateginen uudistuminen tarvitsee uuden lähestymistavan, sanoo Hanken & SSE:n toimitusjohtaja Marc Hinnenberg.

“Yhtä hitaita kehittymään kuin puut kasvamaan”

Hyvä johtaminen on kyselytutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi asioiden sijaan ihmisten johtamista. Noin 67 % vastaajista näki, että leadership eli ihmisten johtaminen, läpivientikyky, tavoitteilla johtaminen ja tehokas viestintä ovat kriittisiä kyvykkyyksiä. Strategiatyön on muututtava perinteisestä kaksivaiheisesta mallista kohti jatkuvaa strategiatyön toimintamallia, jossa vahvistetaan muista toimijoista erottavia vahvuuksia. 

Kun luodaan kulttuuria, joka mahdollistaa tehokkaan ja ketterän strategian toteuttamisen nopeasti muuttuvassa maailmassa, johtajan täytyy keskittyä entistä enemmän tehokkaaseen viestintään ja inhimillisiin taitoihin. 

“Keskijohdon mukaan strateginen uudistuminen ei ole niin hyvällä tolalla kuin ylin johto sen näkee olevan. Yksi vastaajista kommentoi, että olemme yhtä hitaita kehittymään kuin puut kasvamaan. Nyt tarvitaan ryhtiliike ja ymmärrystä siitä, mikä vaikuttaa strategiseen uudistumiseen, Hinnenberg jatkaa.

Kyselytutkimuksessa osaamisalueina korostuivat ihmisten johtamisen taidot: itsentuntemus, kuuntelu, empatia, kyky samaistua sekä kyky johtaa muutosta. Myös oppimiskyky, joustavuus, ketterä toimeenpano ja itseohjautuvuus sekä kyky rakentaa uudistumista tukevaa kulttuuria korostuivat kyvykkyyksinä, joita tarvitaan. 

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio painottaa ihmisten johtamisen taitoa strategian toteuttamisen takana. Hän pitää sitä kaikkein tärkeimpänä kehityskohteena: 

“Kun keskijohdolle annetaan tilaisuus jutella johdon kanssa ja heille tarjotaan tukea, syntyy hyvää. Heillä on merkittävä rooli. Pitäisi keskittyä enemmän pehmeisiin taitoihin. Taustalla on ihan tavallinen vuorovaikutus ja dialogi ihmisten kanssa.”

“Työelämään tarvitaan yhä syvempää ihmisymmärrystä, työntekijöiden arvostusta ja merkitysellisyyden todentamista. Ihmisten tulee jaksaa työssään paremmin ja siinä johtamisella on suuri merkitys. Työssä jaksamisesta linjaa myös uusi hallitusohjelma, sanoo Hinnenberg.