Yritysten näkymät selvästi parantuneet – investointien odotetaan kasvavan
Uutiset

Nordean Yrityspankkibarometri: Yritysten näkymät selvästi parantuneet – investointien odotetaan kasvavan

Nordean puolivuosittain toteutettava Yrityspankkibarometri kertoo suomalaisten yritysten näkymien selvästi parantuneen viimeisen puolen vuoden aikana. Erityisesti yritysten investointien ja pitkäaikaisen rahoituksen kysynnän odotetaan kasvavan tulevan puolen vuoden aikana. Tekoälyn hyödyntämisen osalta yrityksillä on käytännön sovelluksia vielä varsin vähän, mutta suunnitelmia on olemassa.

Yrityspankkibarometrin tulokset osoittavat, että yrityskentän heikkeneminen on hidastunut hieman viime syksystä. Tulevan puolen vuoden osalta näkymät ovat parantuneet selvästi viime syksystä, ja saldoluku on noussut jo selvästi positiivisen puolelle.

”Vaikka yritysten nykytilanne näyttää vielä haasteelliselta, näkymät seuraavalle puolelle vuodelle valavat lisää uskoa tulevaisuuteen. Nykytilanteessakin rahoituksen kysyntä on kääntynyt jo positiivisen puolelle, joten voinemme odottaa uusia investointeja ja parempia aikoja jatkossa”, toteaa Nina Luomanen, pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Suomessa.

Suomen talouteen erikoistuneen ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan positiiviset näkymät ovat havaittavissa laaja-alaisesti eri toimialoilla.

”Teollisuudessa investointinäkymät ovat parantuneet eniten viime syksystä. Yleisesti ottaen rahoituksen kysynnän sekä investointien määrän osalta näkymät ovat positiiviset läpi toimialojen. Rakentamisessa investointinäkymät ovat kuitenkin vielä heikot. Edelleen suurempi osuus vastanneista uskoo rakentamisen vielä vähenevän kuin kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana”, Kostiainen kertoo.

Lyhytaikaisen rahoituksen näkee kasvavan hieman alle puolet vastaajista. Yritysten käyttöpääoman tarve on pysynyt edelleen korkeana, ja pitkäaikaisen rahoituksen tulevaan kasvuun uskoo jo reilusti yli puolet vastanneista. Investointirahoituksen vähenemiseen uskoo enää alle 10 prosenttia. Pitkäaikaisen rahoituksen kysyntänäkymät ovatkin vahvimmillaan sitten kevään 2021.

Pankissa piristyneet näkymät otetaan ilolla vastaan.

”Odotukset EKP:n korkojen laskusta ovat painaneet jo pidempiä korkoja alemmaksi, mikä on tehnyt investoinneista jälleen kannattavampia. Moni yritys on kuitenkin vielä varovainen, joten ohjauskorkojen lasku kesäkuussa toisi varmasti luottoa investointipäätöksiin”, sanoo Luomanen.

Tekoälystä ei vielä konkreettisia hyötyjä liiketoiminnassa

Yrityspankkibarometrissa kysyttiin tällä kertaa myös tekoälyn hyödyntämisestä yrityskentällä. Suurimalla osalla vastanneista tekoälyn hyödyntäminen ei ole vielä juurikaan noussut esille asiakaskeskusteluissa. Käytännön sovelluksia vaikuttaisi olevan vielä melko vähän käytössä, mutta suunnitelmia on tehty.

”Kansalaisten digitaidot, tietoliikenneyhteydet ja yritysten digitalisaatio ovat Suomessa Euroopan kärkeä. Suomella onkin hyvät edellytykset hyödyntää tekoälyä tuottavuuden parantamisessa. Tekoälyn käyttö vaatii yrityksiltä investointeja ja kykyä muuttaa totuttuja työskentelytapoja”, Kostiainen pohtii.

Tutustu Yrityspankkibarometriin tarkemmin täällä.

Nordean Yrityspankkibarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Se kertoo Nordean yrityspankin asiakasvastuullisten henkilöiden näkemyksestä yritysten ja rahoituksen kehityksestä edellisen kuuden kuukauden aikana sekä näkymistä kuusi kuukautta eteenpäin. Kevään 2024 kyselyyn vastasi 71 Nordean yrityspankin asiakasvastuullista henkilöä. Kysely toteutettiin 8.-19.4.2024 välisenä aikana.