Kirsi Kokko Susanna Lehto/Business Finland
Uutiset

Digital Resilience -ohjelma käynnistyy – uutta globaalia kilpailukykyä digitaalisesta turvallisuudesta

Business Finland käynnistää uuden ohjelman, Digital Resiliencen, jonka tavoitteena on nostaa suomalaiset digitaalisen turvallisuuden yritykset maailman kärkeen uraauurtavilla tuotteilla ja -palveluilla. Lähes viiden vuoden mittaisen ohjelman laajuus on noin 100 miljoonaa euroa innovaatiorahoitukseen ja kansainvälistymispalveluihin.

Voimakkaasti kehittyvät digitaaliset teknologiat, kuten kvanttilaskenta ja generatiivinen tekoäly tuovat ennennäkemättömien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi uudenlaisia uhkia. Tiiviisti toisiinsa linkittyvien digitaalisten teknologien nopea kehitys haastaa erityisesti yhteiskuntien ja kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden.

Muuttunut geopoliittinen maailmantilanne ja sen mukanaan tuomat hybridiuhat luovat epävakautta valtioiden välille, kansainväliseen kauppaan ja yleiseen turvallisuuteen. Euroopan omavaraisuuden tarve kyberturvallisuudessa ja puolustuksessa on kasvanut. Suomen NATO-jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia ja kanavia kansainväliseen liiketoimintaan sekä erittäin tärkeään globaaliin TKI-yhteistyöhön.

Puolustusteknologioiden ja yhteiskuntien turvallisuusratkaisujen markkinat tarjoavat suomalaisille innovaatioille ja yrityksille lähes rajattomat mahdollisuudet. Pelkästään kyberturvallisuuden globaali markkinoiden kasvu vuoteen 2030 mennessä tulee kolminkertaistumaan vuoden alkuun verrattuna. Suomen vientiteollisuus tarvitsee lisää tehokkaasti tuotteistettuja innovaatioita, joita alkuvuodesta päättynyt Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelma jo kiihdytti muun muassa kvanttiturvallisen kryptologian alalla.

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä kansainvälisen turvallisuuden hyväksi

Huhtikuussa 2024 käynnistynyt Digital Resilience -ohjelma toimii vuoden 2028 loppuun saakka.

– Ohjelman tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot luovat uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tuottavat turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta kansainvälisesti puolustussektorin, kriittisen infrastruktuurin eri alueiden ja yleisen turvallisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat integroituneet tehokkaasti eurooppalaisiin ja kansainvälisiin liiketoiminta- ja tutkimusverkostoihin muun muassa NATO-maiden kanssa, kertoo ohjelmajohtaja Kirsi Kokko Business Finlandista.

Ohjelman pääasiakkaita ovat kyberturvallisuuden, digitaalisen puolustuksen sekä kriittisen viestinnän yritykset sekä tutkimusorganisaatiot. Merkittävä rooli on myös ICT-yrityksillä, joilla on ratkaisuja kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen ja resilienssiin esimerkiksi kaksikäyttöteknologioiden kautta (mm. tilannekuvaratkaisut).

– Digital Resilience -ohjelma tavoittelee digitaalisten puolustus- ja turvallisuusekosysteemien sekä pk- ja kasvuyritysten TKI-toiminnan, kilpailukyvyn ja viennin kasvua. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri sidosryhmien, kuten alueellisten ja kansallisten toimijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Ohjelma auttaa asiakkaita löytämään sopivia kumppaneita. Se kannustaa synergiaa luovaan yhteistoimintaan, jota Business Finlandin TKI-rahoituspalvelut veturiyrityksille sekä pk- ja kasvuyrityksille tukevat. Kansainvälistymistä kiihdytetään tapahtuma- ja delegaatiopalveluilla sekä uusien tarjoomien muodostamisella. Viestintä eurooppalaisista verkostoista ja hauista (esim. Euroopan puolustusrahasto, Horizon Europe) sekä NATOn mahdollisuuksista on tärkeä osa ohjelman palveluita.