Salossa varastoidaan lämpöä kaksi kilometriä syviin lämpökaivoihin
Uutiset

Salossa varastoidaan lämpöä kaksi kilometriä syviin lämpökaivoihin – Kolmen uuden syvälämpökaivon rakentaminen on jo aloitettu

Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen rakennettu lämpövarasto on otettu käyttöön Lounapuistossa Salossa. Ensimmäisen kaivon koekäyttöjakson tulokset ovat olleet hyviä, ja Saloon on päätetty rakentaa vielä kolme uutta kaivoa. Hankkeen valmistuttua ekovoimalaitoksen yhteydessä on kuuden kaivon laajuinen 6 MW tehoinen syvälämpövarasto. Syvälämpövarastoon varastoidaan ekovoimalaitoksessa syntyvää hukkalämpöä, jota käytetään talvella kaukolämmitykseen.

Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen rakentuvan syvälämpövaraston ensimmäinen vaihe on valmistunut onnistuneesti. Ensimmäisen, 1600 metriä syvän lämpökaivon koekäyttöä tehtiin viime talvena, ja kaivosta on tuotettu tammi–maaliskuun aikana 450 MWh energiaa. Syvälämpökaivoihin varastoidaan ekovoimalaitoksessa syntyvää hukkalämpöä, jota käytetään talvella kaukolämmitykseen. Ensi talvena Salossa lämmitetäänkin koteja yli 2 kilometrin syvyyteen varastoidulla lämmöllä.

Toinen syvälämpökaivo porattiin syksyllä 2023 ja kolmas kaivo talvella 2024. Toisen kaivon koekäyttö on meneillään ja kolmannen putkitukset saadaan valmiiksi loppukesällä. Kaivot saavuttivat tavoitesyvyytensä kaksi kilometriä.

Kesäkuussa 2024 tehtiin investointipäätös myös lämpövarastohankkeen kolmannesta vaiheesta, mikä tarkoittaa kolmen uuden kaivon rakentamista. Rakennustyöt ovat jo alkaneet, ja viimeisten kolmen lämpökaivon arvioidaan valmistuvan kesään 2025 mennessä. Tämän jälkeen hanke on kokonaisuudessaan valmis.

Vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä

Valmistuessaan kuuden kaivon laajuinen syvälämpövarasto tuottaa lämpöä jopa 14 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 700 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Hankkeella on merkittävä vaikutus Salon Kaukolämmön tuotantorakenteeseen ja se vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

– Lämpövaraston lämmöntuotanto käynnistetään aina ensimmäisenä, jos ekovoimalaitoksen tuottama kaukolämpöteho ei riitä. Pääasiassa näissä tilanteissa korvataan öljylämpökeskusten käynnistyminen ja usein pystytään myös välttämään varavoimalaitoksen käynnistäminen, kertoo Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki.

Syvälämpövarastohanketta on tehty yhdessä innovatiivisten kotimaisten yritysten kanssa. Keskisyvien lämpökaivojen tekniikan kehittäneellä Quantitative Heat Oy:llä (QHeat) on ollut muitakin geolämpöprojekteja käynnissä Suomessa, mutta Lounavoiman syvälämpövarasto on ensimmäinen laatuaan.

– Meillä on paljon huippuosaamista Suomessa. Vaikka uuden tekniikan kehityshanke ei ole sujunut ilman ongelmia, tulokset ovat olleet jopa ennakoitua paremmat. Syvälämpövarastolla on kokoaan suurempi merkitys lämmöntuotantoon Salossa, toteaa Onikki.

Syvälämpökaivot porattiin suomalaisen Geomachine Oy:n hanketta varten kehittämällä uudella porauskalustolla, jolla saavutettiin tavoitteena ollut kahden kilometrin syvyys. Lämpövaraston lämpöpumppuprosessin on toimittanut suomalainen Calefa Oy.

– Lounavoima ja hankkeen rahoittajat ovat mahdollistaneet hankkeessa uuden lämmönvarastointiteknologian testauksen ja suomalaisen osaamisen kehittymisen kansainväliseksi vientituotteeksi. Hanke kiinnostaa energiasektoria, koska tuloksena on kustannustehokas lämmön kausivarastointi, kertoo QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara.

Konkreettista kiertotaloustyötä Lounapuiston kiertotalouspuistossa

Investointipäätös syvälämpövaraston ensimmäisestä vaiheesta tehtiin alkusyksyllä 2020 ja toisesta vaiheesta alkuvuonna 2023. Hanke on Lounavoimalle ja sen omistajille iso uuden teknologian kehityshanke, jonka tavoitteena on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja siitä syntyvän energian hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa Salossa. Lounavoima sijaitsee ja hanke toteutetaan viime vuonna lanseeratussa Lounapuiston kiertotalouspuistossa.

– Hanke on onnistunut esimerkki konkreettisesta kiertotaloustyöstä Lounapuistossa, Onikki toteaa.

Hankkeen päärahoittaja on Salon Kaukolämpö Oy, joka saa omaan toimintaansa merkittävän lisän ympäristöystävällistä energiaa. Hankkeen liikkeelle sysäävänä voimana on ollut työ- ja elinkeinoministeriön investoinnille myöntämä 3 M€ energiatuki.