Pyörämatkailua Suomessa Vastavalo Timo Vuoriainen
Uutiset

Kotimaan matkailuun haetaan kasvua yhteistyötä tiivistämällä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan matkailijoiden yöpymisten kokonaismäärä väheni Suomessa 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jotta matkailijamäärät saadaan nousuun, on matkailunkehittäjienkin kehityttävä.

Suomessa matkustaneiden yöpymisvuorokausia kirjattiin toukokuussa 1,53 miljoonaa. Kotimaisten matkailijoiden osuus on pysynyt edelleen merkittävimpänä, sillä yöpyneistä reilu miljoona oli suomalaisia. Luku on hieman pienentynyt viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Ulkomaisten yöpyjien osuus (0,36 miljoonaa) pysyi viime vuoden tasolla. Maaseutumatkailun on oltava haluttavaa ja matkakohteiden tulee kyetä tarjoamaan uniikkeja elämyksiä, jotta matkailu Suomessa saadaan piristymään. Matkailunkehittäjienkin on kehityttävä, jotta matkailuyrittäjät onnistuisivat työssään.

Osaamisen jakaminen ja yhteiskehittäminen

Kotimaan matkailun kehittämisessä on haasteita. ”Matkailun kehittäminen tapahtuu useilla alueilla erilaisten hankkeiden avulla. Maassamme on paljon matkailun asiantuntijoita, jotka toimivat itsenäisesti ja kohtaavat myös työnsä haasteet usein yksin”, sanoo tutkimuspäällikkö Saila Valkeaniemi Satakunnan ammattikorkeakoulusta. ”Resursseja ei saada hyödynnettyä järkevästi. Eri maakunnissa voi olla samanaikaisesti käynnissä useita matkailua kehittäviä hankkeita ja projekteja. Ne saattavat mennä aiheittain päällekkäin toistensa kanssa tai keskitytään liikaa vain omalle alueelle.”

Jotta kotimaanmatkailun kehittäminen olisi tehokkaampaa ja näkyisi kasvavina yöpymislukuina uusissa tilastoissa, on resurssiviisasta yhdistää osaamista yli maakuntarajojen ja luoda kehittäjien osaamisverkosto, joka jakaa tietoa matkailuyrittäjille valtakunnallisesti.

Juuri alkanut hanke Rural Finland Tourism Hub tähtää matkailun toimijoiden välisen valtakunnallisen yhteistyön lisääntymiseen. Hankkeen toimintaperiaate pohjautuu osaamisen verkostomaiseen yhteiskehittämiseen, jossa tuotetaan käyttäjälähtöisesti vertailukelpoista uutta tietoa ja jaetaan hyviä käytänteitä vahvistamaan alan kilpailukykyä.

”Nyt kannattaa hypätä mukaan, sillä hankkeessa päästään jo syksyllä verkostoitumaan ja tapaamaan muita toimijoita kasvokkain eri puolella Suomea”, vinkkaa toiminnanjohtaja Christell Åström Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Kickoff-kiertue käynnistyy valtakunnallisella aloituswebinaarilla 27.8.2024. Kiertue jatkuu syksyn aikana alueellisina tapaamisina: Nurmeksessa Maaseutuparlamentin yhteydessä ja Rovaniemellä, Jyväskylässä sekä Porissa Matkailuparlamenttien yhteydessä..

Hyvät yhteistyökumppanit hankkeen vahvuutena

Valtakunnallinen yhteistyö matkailua kehittävien eri tahojen kanssa on perusta hankkeen toiminnalle. Hankkeessa tuotetaan tietoa maaseutumatkailun ennakointityön ja toimintavalmiuden tueksi sekä luodaan tiedolla johtamisen malli maaseutumatkailun kehittämiseen. Hankkeessa edistetään Visit Finlandin vastuullisen matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelman sisällyttämistä matkailualan opetukseen. Rural Finland Tourism Hub -hanke toteutetaan yhteistyössä muun muassa Visit Finlandin, Suoma ry:n, Maaseutuverkoston ja TEM Matkailutiimin kanssa. Hankepartnereita ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).

Rural Finland Tourism Hub -hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto ja se päättyy 30.6. 2026.